Zpět

Meet Our Team: ZdeněkZdeněk Veitz převzal úspěšnou společnost ACESO Praha, založil BVCOILS a převzal Slévárnu Nové Město na Metují. Jak se mu v nové roli vede?


Dobrý den, mohli byste se prosím představit a povědět nám o vašem příběhu a cestě k převzetí vedení rodinné firmy ACESO?

Dobrý den, jmenuji se Zdeněk Veitz je mi 42 let, jsem ženatý a mám tři děti Františka, Jáchyma a nejmladšího Matěje. Bydlíme v Praze v Karlíně. Vyrůstal jsem ve Vokovicích na Praze 6 nedaleko sportoviště SK ARITMA, kde byly tenisové kurty a fotbalové hřiště. Byl jsem hodně živé dítě, proto mě rodiče dali na tenis a fotbal. Tenis se pro mě stal sportem, ve kterém jsem chtěl vynikat a hrát ho závodně. Nakonec jsem ho na ligové úrovni dělal závodně do svých 28 let.

Z domu jsem odešel ve svých 21 letech. V té době jsem studoval vysokou školu zemědělskou, a protože bylo při studiu docela dost volného času, začal jsem trénovat tenis. Trénování mě opravdu bavilo a vydržel jsem u něho téměř 10 let. V té době mi otec nabídl, že bych s ním mohl začít pracovat v ACESU. Dlouho jsem nabídku zvažoval. Indukční pece, tavení a slévárenství obecně bylo na hony vzdálené tomu, co jsem doposavad dělal. Bylo těžké si představit tu radost z tvorby nabídek, podepsaného kontraktu, dobře zrealizované investice. Nakonec po dlouhých diskusích s otcem a kolegou panem Hainým jsem do firmy nastoupil.

Při nástupu jsem si nebyl jistý, jak bude vypadat spolupráce s otcem. Přece jenom otec není úplně normální šéf… Nakonec se ukázalo, že jsme byli opravdu dobrý tým.

Mým prvním úkolem ve firmě bylo najít a obtelefonovat všechny potenciální kupce indukčních tavicích zařízení nebo indukčních ohřevů. To byla moc dobrá zkušenost. Podařilo se mi denně zvládnout až 50 telefonátů. V té době jsem mluvil snad se všemi technickými a investičními řediteli v republice.Výsledkem tohoto úsilí byla jedna prodaná indukční tavicí pec Small Steel Shell o kapacitě 100 kg se středofrekvenčním měničem VIP Power Trak o výkonu 175 KW do Alžírska přes českou firmu Strojimport.

Jaké to bylo převzít firmu po vašem otci, zakladateli ACESO? Jaké výzvy a příležitosti to pro Vás představovalo?

Jednatelem firmy jsem se stal myslím v roce 2014, nicméně ještě dlouho potom jsem se tak necítil. Musel jsem si ověřit, že většina kroků, které jsme učinili byla ku prospěchu a posouvala nás dále.

Máte pověst tvrdého, ale férového obchodníka. Jak se tato charakteristika odráží ve vašem přístupu k vedení firmy a obchodování?

Musím se smát, když říkáte tvrdý obchodník. Takovou pověst asi určitě nemám. Víte, ve vztahu k našim zákazníkům se snažíme být vždy naprosto féroví a upřímní. Nadevše si vážím našich dlouhodobých a přátelských vztahů, které máme s většinou našich zákazníků.

Věřím, že dobrý obchod, který se může znovu zopakovat je takový, kdy obě strany na celé akci vydělají a necítí se zneužity. Myslím si, že jenom takový přístup může dlouhodobě fungovat. Pracujeme v odvětví, ve kterém se všichni známe, jednou za rok se vidíme na Slévárenských dnech, a dokonce i konkurenční slévárny spolu do jisté míry sdílí informace. Náš trh je opravdu specifický.

Jak vyvažujete náročné pracovní nasazení s osobním životem? Jaké jsou klíčové faktory, které vám umožňují zvládat toto náročné rozvržení?

Vím, že je to klišé, ale musím to říct. Velké zázemí mám ve své ženě Tereze, která se před několika lety připojila do našeho týmu. Se založením dalších firem se na mě valilo čím dál více povinností denní agendy, které mě ukrajovaly spoustu času.

Tereza si některou agendu vzala na starost a tím mi hodně uvolnila ruce. Také se pustila do marketingu, který jsme prakticky do té doby nedělali. Jsem zvědaví, až si budeme vyhodnocovat dopady marketingu, zda nás to někam posunulo. Snažím se být „přítomným“ otcem a manželem. Když jsem doma snažím se být opravdu doma, a ne hlavou v práci. To se mi někdy úplně nedaří, protože s některými kolegy či zákazníky si voláme do pozdních hodin. Chápu to do jisté míry jako naši výhodu, že jsme dosažitelní pro naše zákazníky, ale někdy je to náročné.

Jaké jsou vaše hlavní vize a cíle pro budoucnost ACESO? Kde vidíte firmu za 5 nebo 10 let?

V současné době pracujeme a rozpracováváme systém preventivního servisu a preventivní údržby, které bychom chtěli dotáhnout k dokonalosti. Chápeme to jako velkou výzvu a téměř nutnost, jak zajistit slévárnám tyto činnosti v době upadajících učňovských oborů a nezájmu mladých lidí o náš obor. Hodně sázím na spolupráci nás a sléváren při auditech ESG. Chtěli bychom pomoci se zvládáním této transformace ať instalací zařízení pro rekuperaci odpadního tepla z pecí, které máme hodně propracované, tak dalšími možnostmi jako jsou služby SVR, fotovoltaiky a další systémy snižování emisí. Rád bych v tomto směru nabízel slévárnám komplexní řešení.

Jaký přístup zaujímáte k inovacím a rozvoji firmy v rychle se měnícím průmyslovém prostředí?

Naše společnost je na trhu již přes 30 let. Spolu s našimi zákazníky se snažíme hledat nov trendy, myšlenky a produktivnější řešení.

Baví mě spolupráce s vysokou školou VUT v Brně, s níž ve spolupráci testujeme a ověřujeme některé postupy ve slévárenství a snažíme se vylepšit námi nabízená zařízení. Hodně se těším na umělou inteligenci, jak se bude postupně začleňovat do výrobních procesů ve slévárenství a jak bude využívána v řídicích systémech tavicích pecí a tavírně obecně. Pevně věřím, že Inductotherm jako firma se sídlem v USA bude mít v tomto závodě navrch.

Moc by mě bavilo a zajímalo posunout dostupnost některých zařízení, které jsou již vyvinuty, ale jsou prozatím nedostupné pro slévárny v EU. Jedná se o propracovaný systém hlídání stavu výdusky, které bych chtěl více zlevnit a tím rozšířit více po slévárnách. Další zajímavou inovací je již Inductothermem vymyšlený ARMS systém, což je robotická obsluha indukční pece.

Jakým způsobem vytváříte a udržujete silný tým ve vaší firmě? Jaké vlastnosti považujete za nejdůležitější u vašich zaměstnanců?

Asi budu mluvit všem našim zákazníkům z duše, když řeknu, že největším úkolem je najít nové zaměstnance, kteří by chtěli pracovat v oboru slévárenství. Jsem moc rád, že se nám po dlouhém a náročném hledání podařilo najít třetího servisního inženýra. I nadále pokračujeme v hledání nových schopných lidí. Je pro mě důležité, s kým se vydám na cestu. Směr a způsob není známý, ale dobrý tým si cestu vždy najde.

Snažím se, aby naši zaměstnanci pochopili, že dodáváme našim zákazníkům službu. Službu v podobě fungující pece, na kterou je možné se spolehnout, službu rychlé servisní opravy, službu, kdy pomůžeme zákazníkovi s hledáním adekvátní technologie, službu, kdy dodáme celý investiční projekt na klíč. Věřím, že dobrá služba je cenné zboží.

Jaké jsou největší výzvy a příležitosti, které vidíte pro ACESO v nadcházejících letech a jak plánujete tyto příležitosti využít?

Naše společnost je úzce propojena s českými a slovenskými slévárnami. Pokud se nebude dařit průmyslu, slévárenství, nebude se dařit ani nám.

Velký problém vidím v postupném ubývání sléváren v ČR a v EU obecně. Dostáváme se do doby, kdy vysoce energeticky náročný průmysl není v ČR ani v EU podporován a je spíše trpěn. Vysoké ceny energií a neustále stoupající náklady na mzdy nás postupně dělají nekonkurenceschopnými oproti Číně, Indii a dalším asijským státům včetně USA. Obávám se, že lidem v Evropě se přestává chtít tvrdě pracovat. Hodně lidí má utkvělou představu, že stát je zodpovědný za jejich blaho. Obávám se, že většina vlád v EU na tuto hru přistoupila. Jakémukoliv křiklounovi s dalšími požadavky se vyjde za každou cenu vstříc. S takovým nastavením se nedá být dlouho konkurenceschopný.

Nicméně abychom zakončili pozitivně. V tom vidím příležitost pro ACESO, že když se nám podaří udržet, a ještě rozšířit tým našich pracovitých a schopných zaměstnanců a kolegů, pak máme šanci být i nadále úspěšní.


- ACESO Praha na YouTube

(
43
hlasů, průměrně
4.79
z 5)