Zpět

Nedostatek Dovedností: Bod zvratu pro budoucnost výrobyNedostatek dovedností ve zpracovatelském průmyslu se zhoršil, což ohrožuje budoucí růstové cíle. Je načase, abychom prozkoumali, jak lze nedostatek kvalifikovaných pracovníků obejít.


Výrobci se potýkají s procesy, které přesahují většinu digitálně nativních podniků. Složité dodavatelské řetězce vyžadují neustálé řízení, výroba vyžaduje důkladnou náležitou péči, kontrolu kvality a podávání zpráv a dynamické preference spotřebitelů vyžadují schopnost rychle reagovat na změny na trhu.

Bez ohledu na to toto odvětví vždy posouvalo hranice v designu, funkčnosti a výrobě. Chytřejší způsoby provozu, modernizace strojů a začleňování nových materiálů jsou základními příklady. Vzhledem k tomu, že technologie nadále přetvářejí globální podnikání, bylo dosaženo bodu zlomu mezi novými technologiemi, dostupnými dovednostmi a neoptimalizovanými backendovými systémy. Tato nesourodost tlumí růstový potenciál tohoto sektoru – a tato ztráta by podle prognóz měla stát americké výrobce HDP do roku 2028 ve výši 2,5 bilionu dolarů.

Nedostatky v dovednostech ve výrobě

Nedostatek dovedností ve výrobě je dobře zdokumentován. Společnost Deloitte uvádí, že 83 % výrobců považuje přilákání a udržení kvalitních talentů za hlavní výzvu. V USA se předpokládá, že do roku 2030 dosáhne tento rozdíl 2,1 milionu pracovních pozic a Wiley uvádí, že 69 % amerických podniků se od roku 2023 potýká s nedostatkem dovedností, což je nárůst z 55 % v roce 2021. Stejně tak se 79 % generálních ředitelů v USA obává nedostatku klíčových dovedností. Vzhledem k tomu, že výroba je stále více technologicky orientovaným odvětvím, mohla by být definována jako IT problém, nicméně rozdíl je zde podobně skličující.

Forbes zjistil, že 93 % britských podniků přiznává nedostatek IT dovedností, zatímco Microsoft odhalil, že 69 % osob s rozhodovací pravomocí má pocit, že jejich organizace trpí nedostatkem digitálních dovedností. Dokonce i národy proslulé svou výrobou se snaží vyřešit nedostatek svých technologických dovedností; Společnost McKinsey hlásí 700 000 volných pracovních míst v oblasti technologií v Německu a předpokládá se, že do roku 2026 vzroste o dalších 80 000.

Podíváme-li se na zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu v USA za poslední rok, vidíme roztříštěný trend, přičemž údaje naznačují spíše zacelování stávajících mezer než strategickou zvýšenou zaměstnanost.

Status quo nedostatku dovedností

Považujeme-li mezery v dovednostech ve výrobě a IT za symbiotické, existuje několik důvodů, proč jsou pokusy průmyslu o jejich překlenutí neúspěšné.

Prvním je, že technologické inovace raketově rostou; 42 % britských podniků uvedlo rychlé inovace jako hlavní omezení, které jim brání překlenout mezery v dovednostech. Jiní identifikují hlouběji zakořeněný problém, přičemž 37 % uvádí nedostatek dostupného vzdělání a odborné přípravy, což je dynamika větší v USA, kde jsou poplatky za vzdělání vyšší a konkurence při přijímání na vysoké školy tvrdá.

Je zde také naprostá konkurenceschopnost dnešního trhu práce, se kterou je třeba se potýkat. Nedostatek talentů a stále obtížnější výzva udržet a zaměstnat kvalifikované jednotlivce znamená, že 35 % podniků se v tomto ohledu potýká s problémy. Kromě toho se mnoho kvalifikovaných výrobních odborníků, kteří zahájili svou kariéru před 30 lety, nyní blíží důchodu, ale nedostatek mladých talentů vstupujících do oboru zanechává alarmující prázdnotu.

Všechny tyto faktory jsou zodpovědné za zvětšující se mezeru v dovednostech, která nyní vypadá jako těžký boj, který se bude snažit zacelit.

Důsledek nedostatku dovedností: nenaplněné základní systémy

Bez ohledu na to, jak nablýskané jsou stroje na tovární lince, skutečná síla výroby spočívá v backendových systémech schopných zvládnout složité operace. Bez potřebných dovedností pro správu těchto platforem bude digitální transformace trpět; migrace na SAP S/4HANA je vynikajícím příkladem tohoto rizika.

V roce 2020 společnost SAP stanovila termín 2027 pro migraci na S/4HANA, což je transformace na novou platformu (v paměti) životně důležitých systémů SAP, které pomáhají podnikům fungovat a provádět interní změny po většinu tří desetiletí. Přechod slibuje významné upgrady, jako je přístup k nabídkám umělé inteligence společnosti SAP, jako je SAP Joule. Nyní jsme však v polovině cesty k tomuto termínu, ale pouze 11 % zákazníků SAP plně migrovalo do roku 2022. Pro 1. čtvrtletí 2024 další výzkum naznačuje, že využití S/4HANA vzrostlo na 34 %.

Hlavním důvodem tohoto nedostatečného pokroku je nedostatek kvalifikovaných zdrojů. Nejen, že podniky spěchají, aby dokončily své cesty S/4HANA do roku 2027, ale zároveň ztrácejí snadnost nasazení, efektivní UX a rychlejší přehledy, které S/4 poskytuje konkurentům, kteří jsou na své cestě migrace dále a kteří mají méně obav o dovednosti. Bez řádné správy základních systémů nemůže zbytek operací podniku běžet na všechny válce.

Kromě získávání talentů však existují kroky, které mohou výrobci podniknout, aby tento deficit snížili.

Jak mohou pomoci technologie: síla automatizace

Nové technologie přispívají k prohlubování rozdílů v dovednostech, ale lze je využít ke snížení tohoto problému. Využít lze především automatizaci. Výrobci zavádějící automatizované procesy mohou odstranit značnou zátěž z pracovních sil zatížených manuálními úkoly založenými na technologiích a převzít významnou část "těžké práce" vyžadované technologickými týmy.

Tímto způsobem lze nasměrovat více zdrojů na vytváření optimálních produktů. Stejně tak automatizace snižuje dynamiku pracovníků, kteří "naskakují" do úkolů, pro které nejsou plně kvalifikováni, a snižuje riziko lidské chyby spojené s přístupem "všechny ruce na palubě".

Tyto výhody se neztratily ani u vedoucích pracovníků na podnikové úrovni. Výzkum Harvard Business Review z roku 2023 uvádí, že více než 90 % pracovníků uvedlo, že automatizační řešení zvyšují produktivitu, a 85 % uvedlo, že tyto nástroje posilují spolupráci mezi týmy. Kromě toho téměř 90 % respondentů uvedlo, že důvěřují automatizaci, že provede úkoly bez chyb a pomůže jim rychleji se rozhodovat.

Automatizace

Automatizace sice není všelékem na nedostatek výrobních dovedností, ale poskytuje metodu, která umožňuje kvalifikovaným pracovníkům soustředit se méně na řízení časově náročných technologických procesů a více na zajištění toho, aby jejich továrny vydávaly produkty nejvyšší možné kvality.

Jako průmysl se musíme naučit, že technologie, které máme k dispozici, jsou jen tak dobré, jak dobří jsou talentovaní zaměstnanci, které máme, abychom je mohli využít. Ve většině případů by automatizace měla být prvním místem, kam se obrátit, když se vypořádáte s pracovní zátěží při manuálních úkolech, abyste převzali těžkou práci se zbytečně manuálními úkoly a poté zavedli nejnovější technologie na výrobní lince. K překlenutí mezery v dovednostech ve výrobě je před námi ještě dlouhá cesta a široké uznání toho, jak mohou technologie tyto nedostatky zmírnit.


- Původní článek v Industry Today 2024

(
56
hlasů, průměrně
4.86
z 5)