• Aceso Praha

  Aceso Praha

  Historie Firmy

Společnost ACESO PRAHA, s.r.o.

Rodinná firma

Rok 1989 přinesl zemím východní Evropy zásadní politické a ekonomické změny. Transformace centrálně plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku byla jedinečnou historickou událostí. V ideovém prostředí transformující se země založil Zdeněk Veitz st. společnost ACESO Praha. Úkoly spojené s vedením rodinné firmy dnes převzal jeho syn Zdeněk Veitz.

V roce 1992 původně společnost začínala jako autorizovaný distributor belgické elektrotechnické firmy ACEC Charleroi, respektive Elphiac. Když společnost Elphiac byla odkoupena společností INDUCTOTHERM Group, začala společnost ACESO Praha působit jako její výhradní zastoupení v oblasti veškerých aplikací indukčního tepla pro Českou a Slovenskou republiku.

Díky belgickým kontaktům s francouzskou firmou Sopha Médical Vision International se podařilo získat její výhradní zastoupení, kde jsme dosáhli skutečně významného postavení dodávkami několika desítek gamakamer SPECT a PET na oddělení nukleární medicíny.

V roce 1992 dodalo ACESO Praha svoji první indukční pec VIP Power Trak 4000 kW, 250 Hz s pecí typu Steel Shell o kapacitě 2 x 6 000 kg do Arcelor Mittal Ostrava dnešní Liberty Ostrava.

Postupem času se naše portfolio rozrostlo o další firmy Allied Mineral – výrobce žáruvzdorných materiálů, Euromac – výrobce jádrovacích strojů, formovacích linek.

První zakázka “na klič” byla realizována ve firmě Kovosvit MAS a začíná vznikat koncepce ACESO Systém. Krátce po prodeji jubilejní padesáté indukční tavící pece získává ACESO Praha certifikát kvality ISO. V roce 2015 byl instalován v Železárnách Třinec doposud největší výkon tavicího systému VIP Dual Trak s pecemi typu Heavy Steel Shell o kapacitě 2 x 15 t – 9 MW u nás.

ACESO Praha vstupuje v roce 2017 i do výrobní sféry, kupuje referenční a testovací slévárnu v Novém Městě nad Metují. O čtyři roky později zakládá dceřinou společnost BV COILS, která se zaměřuje na opravu indukčních tavicích cívek a poskytuje servisní služby i na poli konkurenčních tavicích agregátů.

- ACESO Praha

Cíle

Velkou inspirací v našich cílech je pro nás příběh úspěchu Henry Rowena, zakladatele společnosti INDUCTOTHERM, který ve své garáži se svojí ženou Betty zkonstruoval v roce 1953 první 30kg pec Inductotherm pro tavení slitin Be a Cu. Výrobu prvních pecí financoval z prodeje svého vlastního domu.

Nevěřím v osud, v představu, že naše budoucnost je daná. Z toho, co jsem poznal a viděl, jsou spíše důležité přelomové události a naskytnuté příležitosti v našich životech, jenž jsou dány funkcí okolností a čisté náhody. Úspěch nebo neúspěch závisí na tom, jak se s obojím vypořádáme.(Henry Rowen, zakladatel Inductothermu).

V souladu s touto myšlenkou usilovně pracujeme na získávání nových znalostí, rozšiřování si obzorů a hledání nových cest ve výrobě tekutého kovu. Věříme, že jenom tak budeme připraveni a schopni vám zodpovědně poradit s případnými vašimi plány, inovacemi, investicemi a implementovat je do vašeho podniku na klíč.

Domníváme se, že pro zákazníka je podstatné kdo jsme a co představujeme a není to snad jen prostý nákup spolehlivých výrobků firem Inductotherm, Allied Mineral a Euromac, které zastupujeme.

Víme, že úspěch ve slévárenství není jen o způsobu výroby tekutého kovu, ale je určován burzovními cenami energií, šrotu, plynu a dalších komodit, které do jisté míry nelze ovlivnit. Co ale můžeme společně ovlivnit, je způsob, jak pružně reagujeme na tyto proměnné. Inovační proces, vynucená změna výroby, nebo výrazné navýšení potřeby tekutého kovu, to vše jsou oblasti, ve kterých fungujeme jako koordinátor, poradce a zhotovitel.

S velkým respektem vzhlížíme k firmám rodinného typu, které představují až 85 % HDP. Rodinné firmy jsou odolnější vůči krizím a exogenním vlivům a jsou založeny na vysoké odpovědnosti.Dlouhodobá férová spolupráce mezi partnery, vede k obapolné spokojenosti. Za naši práci, my ACESO Praha, založená v roce 1992 neseme plnou osobní odpovědnost.

- Zdeněk Veitz

Promo Video

Aceso Praha

Reference

 • ZPS Zlín vyrábí odlitky ze šedé a tvárné litiny o hmotnosti od cca 30 kg až do 12 000 kg. Komplexně zajišťuje všechny související operace a činnosti, od materiálového poradenství a technologických konzultací, výroby modelového zařízení, výroby odlitku, jeho následného opracování.

  Významnou referencí byla dodávka dvou nezávislých tavících systémů VIP Power Trak 4,5 MW s tavící pecí typu Heavy Steel Shell o kapacitě 6 t. Oba tavící systémy mohou díky koncepci ACESO systém pracovat na sobě nezávisle s jedním společným řídícím systémem Melt Minder 300.

  Zcela unikátní v ČR je instalace měniče VIP Power Trak 4,5 MW vybaveného duální frekvencí. Jedná se o možnost přepínání frekvence z nominálních 220 Hz na 110 Hz. Maximální úroveň míchání umocňuje fakt, že na nižší frekvenci je možné tavit s plným výkonem. Po konzultaci s investorem jsme úroveň výkonu trochu snížili, aby dynamika míchání nebyla příliš vysoká a neovlivňovala životnost výdusky. Součástí dodávky na klíč byla realizace automatického druhování vsázky, kdy z denních zásobníků je dle předepsané receptury plněn vážený druhovací vůz, který automaticky plní vibrační zavážecí vůz u pecí

  Více na: zps-slevarna.cz

 • Metso:Outotec je předním dodavatelem strojů a zařízení pro zpracování nerostných surovin, recyklaci stavební suti, asfaltu, železobetonu apod.

  Metso je přední světová průmyslová společnost, která nabízí stroje, zařízení a služby pro trvale udržitelné zpracování přírodních zdrojů v oblasti těžby nerostných surovin, kameniva, recyklaci a úpravárenství. Našimi unikátními znalostni a inovativními řešeními, pomáháme našim zákazníkům zlepšovat jejich provozní efektivitu, snižovat rizika a zvyšovat profitabilitu. Metso je indexováno u Nasdag Helsinki ve Finsku a mělo prodej v roce 2018 okolo 3.2 miliard €.

  Ve slévárně Metso:Outotec jsme provedli modernizaci již zastaralého tavicího systému s měničem o nominálním výkonu 1,2 MW s pecemi typu ISTOL o kapacitě 2x 2 t od výrobce ZEZ Praha. Požadavkem investora byla zároveň změna hladiny VN z 6 kV na 22 kV. Celou modernizaci jsme realizovali formou na klíč, kdy jsme dodali nový transformátor 840 kVA, s novým měničem VIP Power Trak 750 kW s nominální frekvencí 430 Hz. Díky správně zvolenému výkonu a frekvenci, se podařilo měnič zapojit ke stávajícím pecím a dosáhnout významně lepší tavicí rychlosti a spotřeby.

  Více na: betonserver.cz

 • MEDEKO je rodinná firma vyrábějící slitiny z barevných kovů, pájky, polotovary a hotové odlitky. Ve výrobě kromě primárních kovů zhodnocujeme také kovové odpady. Společnost MEDEKO se prezentuje především totálním řízením kvality.

  MEDEKO nabízí širokou škálu materiálů pro přesné lití z ocelí a bronzů. Antikorozní, žáruvzdorné, austenitické, martenzitické a další ocele. Odlitky vážící od 0,1 do 10 kg jsou naprostým standardem.

  Kontrola kvality je základní stavební prvek našeho procesu výroby přesných odlitků. Začíná už při přijímaní materiálu na sklad a probíhá napříč celým výrobním procesem. Výrobní proces je stabilní stejně jako kvalita odlitků. Výrobní proces je stabilní a kvalita posledního odlitku je přesně stejná, jako kvalita prvního.

  Díky ACESO systém, plně v souladu s filosofií totálního řízení kvality, byl do slévárny přesného lití nainstalován nový tavicí systém VIP Power Trak 175 kW, 3000 Hz včetně nového chlazení, který byl připojen ke stávající INDUCTOTHERMstrong>výklopné peci typu Small Steel Shell o kapacitě 50 kg a k unikátní překlápěcí peci s kapacitou 25 Kg. Variabilní rychlost otáčení překlopné pece je nastavitelná na PLC a realizována pomocí servopohonu a jako jediná na trhu vybavena bočníky pro zajištění splnění normy o elektromagnetické kompatibilitě. Součástí realizace bylo také přestěhování zbývající stávající Inductotherm technologie do nové výrobní haly.

  Více na: medeko.sk

 • ŽĎAS patří ke špičce českého strojírenství a právem je považován za průmyslové srdce Vysočiny.

  Již více než 70 let je moderním a spolehlivým výrobcem tvářecích strojů, zařízení pro zpracování válcovaných výrobků, produktů metalurgie a lisovacích nástrojů. ŽĎAS realizuje odlitky v intervalu od 200 až 50 000 kg výkovků od 20 do 9000 kg, ingotů od 500 do 20000 kg a modelů nebo lisovacích nástrojů především z oblasti automobilového průmyslu. Výrobní haly jsou vybaveny kvalitním strojním zařízením k provádění těžkého i lehkého obrábění, montáže a testování jednotlivých výrobků.> Realizace zakázky elektrostruskového přetavování ESR ve strojírenské společnosti s takto rozmanitým výrobním programem byla výzvou.Moderní základna projekce a vývoje společně s mezinárodními certifikacemi jsou zárukou kvality a spolehlivosti.

  Realizace projektu v rámci spočívala v demontáži, transportu, instalaci a uvedení do provozu odstavené technologie Consarc elektrostruskového přetavování (ESR) ze ZŤS. V souladu s ACESO system bylo nejprve nutné vytipovat a popsat všechna potenciální poškození způsobená neodborným odstavením zařízení, mrazem, vlivem prostředí, ve kterém probíhala demolice ostatních technologií. Byly provedeny nezbytné opravy. Instalace probíhala v rámci harmonogramu včetně oživení, prvních taveb a 4týdenního školení metalurgů. Proces elektrostruskového přetavování spočívající v postupném tavení spodní části odlitku nebo kovaných elektrod skrze vrstvu natavené strusky do vodou chlazené měděné formy je unikátní technologií ve střední Evropě.

  Více na: zdas.cz

 • Tradiční slévárenská firma, založená nestorem pražským podnikatelem Františkem Janečkem, vytváří odlitky na míru s garancí kvality již od roku 1931. V historii byly v továrně vyráběny motocykly JAWA a osobní vozy MINOR, ve válečných letech i zbraně. Výrobní program je v současnosti zaměřen především jako slévárna oceli a hliníku. Sortiment odlitků z oceli sahá od tvárné litiny, přes legované oceli, až k ocelím otěruvzdorným, žáruvzdorným a korozivzdorným. Odlitky jsou dodávány tepelně zpracované. Hmotnost odlitků se pohybuje od cca 1Kg do 200Kg. Výroba ze slitin železa je certifikována: Českými drahami, Deutsche Bahn a IATF 16949:2016.

  V Metazu Týnec byla realizována dodávka “na klíč” plně v duchu ACESO Systém. Tavící systém VIP Dual Truck 2 x 3 t s výkonem 2,5 MW/500 Hz byla realizován včetně námi dodaných chladících modulů vybavených promyšleným softwarem. Ten vizualizuje průtoky jednotlivými závity v cívce.

  V Metazu Týnec byla dokončena další akce “na klíč” plně v duchu ACESO Systém. V rámci realizace stavby byla z původního šrotiště postavena nová tavírna. Součástí stavby bylo také vybudování základů pro instalaci automatické formovací linky s taktem 60 forem za hodiny od EUROMACU včetně pískového hospodářství od Inductotherm Ondarlan.

  Tavící systém VIP Dual Trak 2,5 MW/500 Hz s pecemi typu Heavy Steel Shell o kapacitě 2x 3 t byl vybaven námi navrženým a dodaným unikátním chladicím systémem, který vizualizuje a ukládá průtoky a teploty v jednotlivých částech chladicího systému, včetně průtoků jednotlivými sekcemi cívky. Chladicí systém je napojen na záložní chlazení – elektrocentrálu, kterou automaticky spouští při výpadku energie. Systém je připraven na připojení rekuperace odpadního tepla z pecí.

  Více na: metaz.cz

Má to smysl…Má to smysl…
Inductotherm
Euromac
aseco
Allied
Slevarna
BV Colins
Consarc