Zpět

Instalace rekuperace GOLEM ve firmě METAL TRADE COMAXVe firmě METAL TRADE COMAX, a. s. byl letos instalován účinný systém rekuperace GOLEM společností ACESO Praha


Instalace v prostorách firmy METAL TRADE COMAX, a. s. byla složitá. Bylo nutné se vypořádat s velkými tlakovými rozdíly danými různou výškovou úrovní indukčních pecí INDUCTOTHERM s tepelným výměníkem a horní a dolní kotelnou. O průběhu instalace a poznatky z ostrého provozu se s námi podělil Ing. Jan Oravec – Manager technického úseku a energetiky, Jaroslav Šimral – Energetik slévárny METAL TRADE COMAX, a. s. a Zdeněk Veitz, ředitel společnosti ACESO Praha.

METAL TRADE COMAX, a. s.

Příběh COMAXU se začal psát v roce 1938, kdy byla v Hutích Dr. Wertheima (od roku 1968 Kovohutě Velvary n. p.) započata recyklace neželezných kovů pro výrobu slévárenských slitin.

V září 2023, po 50 letech, kdy se o značku „Comax“ dělila hutní výroba a zpracování plechů, došlo k odštěpení hutní výroby do samostatné společnosti OETINGER CZ a značka METAL TRADE COMAX zůstává synonymem moderního zpracování plechů.

Hliníkové slitiny z hutě OETINGER CZ dnes pohánějí většinu automobilových značek světa. Setkáte se s nimi v téměř v každém automobilu, který je dnes který je dnes na silnicích k vidění. Zodpovědná výroba je středobodem počínání firmy OETINGER CZ.

ACESO Praha

Jako výhradní dodavatel indukčních tavicích pecí Inductotherm se snažíme našim zákazníkům přinášet nová vylepšení stávajících technologií a optimalizovat jejich produkční požadavky a spotřeby energií. Proto se v poslední době také zaměřujeme na využití odpadního tepla ve slévárenských provozech a snižování uhlíkové stopy provozu.

systém GOLEM

Jaké byly hlavní výzvy ve výrobním procesu ve vaší slévárně, které zařízení rekuperace tepla z indukčních cívek od ACESO Praha řeší?

Jan Oravec: Hlavní výzvou byla úspora nákladů na vytápění administrativní budovy a sociální budovy z 28 000 m3 za rok na 8 000 m3 za rok. Celková úspora plynu je 20 000 m3 za rok a zároveň snižujeme uhlíkovou stopu.

Jaké konkrétní výhody rekuperace tepla z indukčních cívek a zlepšení přináší nové zařízení do vašeho výrobního procesu ve srovnání s předchozí technologií?

Jaroslav Šimral: Hlavní výhoda je, že nedošlo k omezení a snížení technologické úrovně výrobního zařízení

Jaké konkrétní technologické vylepšení přináší zařízení rekuperace tepla z indukčních cívek a jak se to projeví na snížení nákladů a racionalizaci výroby?

Jan Oravec: Slouží k využití odpadního tepla z tavících pecí, které jsme doposud nedokázali technologicky využít a bylo nutné jej korigovat na externím chladiči.

Jaké jsou očekávané dlouhodobé přínosy instalace zařízení rekuperace tepla z indukčních cívek pro vaši slévárnu?

Jan Oravec: Od zařízení očekáváme skutečné snížení uhlíkové stopy a ověření dalších technologických možností pro využití odpadního tepla z dalších výrobních procesů.

Můžete popsat, jaký vliv měla spolupráce s ACESO Praha na implementaci zařízení rekuperace tepla z indukčních cívek a jak hodnotíte tuto spolupráci?

Jaroslav Šimral: S firmou ACESO spolupracujeme dlouhodobě a projekt jsme po vzájemném hecování a pilování za pochodu dovedli do finálního konce. Pan ředitel ACESA je velmi zapálený člověk, který se podílel i na betonování základů pro chladič.

Jan Oravec: S firmou ACESO spolupracujeme dlouhodobě na různých projektech, především v oblasti elektrických pecí a jsme rádi, že nám nabídli technologii, která nám ušetří náklady za vytápění a zároveň využijeme odpadní teplo z technologie.

Jak vidíte budoucnost vaší slévárny po zavedení této moderní technologie? Plánujete další investice a inovace v blízké budoucnosti pro další zlepšení konkurenceschopnosti firmy METAL TRADE COMAX, a. s. na trhu?

Jan Oravec: Zatím se s technologií seznamujeme a ověřujeme její funkci a spolehlivost, nemáme s ní potíže a pokud se osvědčí, najde uplatnění u dalších technologií, které vykazují nepřiměřené tepelné ztráty z výroby

systém GOLEM

Maximální úspora energie


Jak funguje účinný systém rekuperace GOLEM objasňuje Zdeněk Veitz, CEO společnosti ACESO Praha.

GOLEM – rekuperace tepla, jak to funguje?

Zařízení rekuperace obsahuje zcela autonomní části REKUPERACE a AKUMULACE

Rekuperace?

Systém pomocí třícestného ventilu řízeně obchází venkovní vzduchový chladič a otepluje vodu na požadovanou teplotu.

Jaká je teplota vody?

Oteplená voda dosahuje teploty cca 60–65 °C

Jaká je hodnota získaného tepla?

Reálná hodnota získaného tepla je 30 % aktuálního výkonu pecního trafa.

Poprosím o konkrétní příklad z praxe?

Při 750 kW středofrekvenčním indukčním napájení získáme cca 230 kW tepla za plného tavicího výkonu. Při špičkovém odběru na straně spotřebičů až 270 kW tepla.

Bezpečnost?

Systém je zcela autonomní a nezasahuje do bezpečnostních prvků pece. Bezpečnost systému je zajištěna kontrolu tlaku a teploty vody, jež je nastavena níže než pecní ochranné systémy. V případě překročení limity, nebo výpadku energie dojde k okamžitému otevření trojcestného ventilu na venkovní vzduchový chladič. Tím je zamezeno jakémukoli výpadku produkce pecí ze strany rekuperace tepla.

Jak funguje akumulace a kontrola přes vzdálený přístup?

Systém odebírá teplo z deskového výměníku rekuperace a plní zásobník akumulace. Systém je zapojen do sítě internet a je tedy monitorován přes vzdálený přístup.

systém GOLEM

Jaké je konkrétní využití tepla?

Sytém bezproblémově zvládne: Vytápění haly přes výměník voda/ vzduch, ohřev TUV v administrativní budově, vytápění a v tomto případě předehřev vzduchu pro sušku lakovny.

Pokud je rekuperace využívána k více účelům, je třeba oteplenou vodu distribuovat na více míst (administrativní budova TUV a šatny), dodáme řízený rozdělovač.

Můžete uvést některé reference?

KASI FOUNDRY, KASI, METAL TRADE COMAX


- Prezentační video

(
61
hlasů, průměrně
4.93
z 5)