Zpět

Hutnická jednička v habsburské monarchiiV roce 1843 se železárny ve Vítkovicích staly majetkem Rothschildů

- ACESO Praha s. r. o.


Vítkovické železárny

Na počátku Vítkovických železáren byla Rudolfova huť – železářský podnik, který byl v obci Vítkovice založen 9. prosince 1828 na základě rozhodnutí olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana Habsburského. Po něm získala huť své jméno a byla určena ke zkujňování železa.

Do roku 1835 byly železárny, majetkem olomouckého arcibiskupství, ovládal prostřednictvím pachtovní společnosti Vítkovické těžařstvo Salomon Mayer Rothschild. Poté, co byly železárny v roce 1840 prodány, avšak nový vlastník, bankovní dům Geymüller, záhy zkrachoval, se podařilo Rothschildovi získat k 30. dubnu 1843 celý podnik do svého výlučného vlastnictví. Následující léta znamenala prudký rozmach, a to nejen pro jeho průmyslové provozy, ale také pro samotnou obec Vítkovice a její sousedy, včetně města Moravské Ostravy.

Mocný rod Rothschildů

Řešení přišlo na počátku 40. let 19. století, kdy si Rudolfovu huť pronajal Salomon Rothschild, aby mu dodávala železo na stavbu jím budované Severní dráhy Ferdinandovy. Vzápětí huť i s několika doly koupil a získal koncesi k těžbě uhlí a železných rud ve Slezsku.

V roce, kdy Rothschild převzal od olomouckého arcibiskupství Vítkovické železárny, to již byl podnik nezvyklého rozsahu a značné výrobní kapacity. Zaměstnával asi 1500 pracovníků ve vysokopecní výrobě, slévárně, pudlovně a válcovně, kovárně, kotlárně, vrtárně a soustružírně a cihelně.

Jenže nedlouho nato přišel revoluční rok 1848, který přinesl pád Metternichova režimu a Rothschildův vliv značně klesl. Salomon předal řízení rodového impéria synu Anselmovi a rozhodl se z Vídně utéct. Vrátil se do Paříže, kde 28. července 1855 zemřel. Bylo mu jedenaosmdesát let.

Vítkovice historie

Výhodné společenství

V roce 1873 Rothschildové ve spojení s bratry Gutmannovými vytvořili Vítkovické horní a hutní těžířstvo. Gutmannové měli ve firmě 49% majetkový podíl a Vítkovice se díky jejich úsilí staly největší železárnou v habsburské monarchii a jednou z největších v celé tehdejší Evropě. O tři roky později se generálním ředitelem stal Paul Kupelwieser.

Na začátku 90. let předminulého století se ale cesty Paula Kupelwiesera a majitelů Vítkovických železáren rozešly. Neshodli se na koncepci rozvoje. Kupelwieser složil funkci ředitele a odstěhoval se do Středomoří.

A jak Vítkovické železárny přečkaly oba dva světové válečné konflikty a co s nimi udělaly revoluční roky 1948 a 1989 už dobře víme.

Zdroje:

  • Vítkovické železárny: Hutnická Jednička v Habsburské monarchii Vedená Pohádkově Bohatým Bankéřem. Dvojka. (2021, April 6). https://dvojka.rozhlas.cz/vitkovicke-zelezarny-hutnicka-jednicka-v-habsburske-monarchii-vedena-pohadkove-8461782
  • VÍTKOVICE, a. s. (2023, May 5). Před 180 lety se železárny ve Vítkovicích Staly majetkem rothschildů. VÍTKOVICE, a.s. https://www.vitkovice.cz/en/pred-180-lety-se-zelezarny-ve-vitkovicich-staly-majetkem-rothschildu/a-398/
- Tereza Veitzová

(
41
hlasů, průměrně
4.85
z 5)