Zpět

Vývoj elektrostruskového přetavováníProces elektrostruskového přetavování spočívá v postupném tavení spodní části odlitku nebo kovaných elektrod skrze vrstvu natavené strusky do vodou chlazené měděné formy

- ACESO Praha s. r. o.


Consarc a inovace v oblasti

Firma Consarc navázala na počáteční inovace v oblasti elektrostruskového přetavování dalšími produkty a zdokonalováním procesu zpracování. Velká část zařízení, která se stala standardem moderních zařízení pro elektrostruskové přetavování, byla vyvinuta a instalována firmou Constarc. Do této skupiny patří např:

  • Použití vážních členů pro průběžné vážení elektrod během procesu přetavování a tím přesněji měří rychlost tavení.
  • Plně automatický PC/PLC řídicí systém eliminující starší manuální ovládání. Výsledkem je přesné řízení procesu přetavování a tím se dosahuje trvale vysoké kvality finálního produktu.
  • Pro zachování tepelného a elektrického procesu v centru kelímku je možno přizpůsobit hrot elektrody jakémukoli místu taveniny (nastavení v ose X,Y).
  • Vývoj zařízení a procesu pro tavení velkých kulatých ingotů do hmotnosti 110 tun a průměru 1800 mm a velkých deskových ingotů do rozměrů 750 mm po 80 palcích (2000 mm v průřezu s hmotností do 30 tun).
  • Použití suchého vzduchu nad tavící zónou odstraňuje problém s absorpcí vodíku ve velkých ocelových ingotech, při zachování možnosti odstranění síry v materiálu.
  • Další vlastnosti moderní pece pro Consarc pro elektrostruskové přetavování (ESR)
  • Možnost tavení v inertní atmosféře – Inert Gas Melting System (IGMS). Použití inertního plynu (argon) nad tavicí zónou zabraňuje přítomnosti kyslíku a dusíku a tím zlepšuje čistotu přetavovaného kovu a také umožňuje řízení koncentrací reaktivních materiálů (Al, Si) na nízké úrovni.
  • Automatický počítačem řízený vibrační podavač strusky zajišťuje návaznost kroků na začátku fáze tavení strusky.
  • Plně elektromechanicky ovládaný systém včetně jednoduchého servo pohonu pro přesné řízení trnu a elektrody během procesu přetavování.

Možnost flexibilního startu (Horký / Studený start)

V závislosti na typu procesu a požadavcích zákazníka mohou pece firmy Consarc fungovat se studeným startem / suchý start s předem spojenou struskou, nebo s horkým startem využívajícím předtavenou strusku

Studený start

Ve většině případů je preferovaná možnost studeného startu. Firma Consarc poskytuje automatický, počítačem řízený vibrační podavač strusky zaručující možnost stejného začátku fáze tavení.

Aceso systém ve spolupráci s Consarc

Aceso systém ve spolupráci s Firmou Consarc, v rámci inovačního procesu, dokáže navrhnout a postavit pec pro tavení strusky.

Spolehlivost je zajištěna vlastním napájecím zdrojem

Firma Consarc je jediným dodavatelem ESR pecí s měničem vlastní výroby, který vyhoví speciálním požadavkům každé instalace. Firma Consarc vyrábí robustní, vodou chlazený, jednofázový střídavý zdroj s tlumivkou. Toto zařízení s dlouhou životností zabírá velice málo prostoru a vyznačuje se výjimečnou spolehlivostí a nízkými náklady na provoz/údržbu.

-Zdeněk Veitz

(
56
hlasů, průměrně
4.86
z 5)