Zpět

Indukční taveníU mnoha procesů je tavení prvním krokem k výrobě užitečného výrobku; indukční tavení je rychlé a účinné.

- ACESO Praha s. r. o.


Účinnost indukčního tavení

Změnou geometrie indukční cívky mohou indukční tavicí pece pojmout vsázky o velikosti od objemu hrnku na kávu až po stovky tun roztaveného kovu. Dále mohou společnosti skupiny Inductotherm nastavením frekvence a výkonu zpracovávat prakticky všechny kovy a materiály, mimo jiné: železo, ocel a slitiny nerezové oceli, měď a slitiny na bázi mědi, hliník a křemík. Indukční zařízení je navrženo na míru pro každou aplikaci, aby byla zajištěna co nejvyšší účinnost.

Hlavní výhodou, která je vlastní indukčnímu tavení, je indukční míchání. V indukční peci se kovová vsázka materiálu taví nebo zahřívá proudem generovaným elektromagnetickým polem. Když se kov roztaví, způsobí toto pole také pohyb lázně. Tomu se říká indukční míchání. Tento neustálý pohyb přirozeně promíchává lázeň a vytváří homogennější směs a napomáhá legování. Míra míchání závisí na velikosti pece, výkonu vloženém do kovu, frekvenci elektromagnetického pole a typu/obsahu kovu v peci. Množství indukčního míchání v dané peci lze v případě potřeby upravit pro speciální aplikace.

Indukční vakuové tavení

Protože se indukční ohřev provádí pomocí magnetického pole, může být obrobek (nebo zátěž) fyzicky izolován od indukční cívky žáruvzdorným nebo jiným nevodivým prostředím. Magnetické pole prochází tímto materiálem a indukuje v něm napětí. To znamená, že zátěž nebo obrobek lze zahřívat ve vakuu nebo v pečlivě kontrolované atmosféře. To umožňuje zpracovávat reaktivní kovy (Ti, Al), speciální slitiny, křemík, grafit a další citlivé vodivé materiály.

Směr magnetického pole závisí na směru protékajícího proudu, takže střídavý proud procházející cívkou bude mít za následek změnu směru magnetického pole stejnou rychlostí, jakou se mění frekvence střídavého proudu. Střídavý proud o frekvenci 60 Hz způsobí, že magnetické pole změní směr 60krát za sekundu. Střídavý proud o frekvenci 400 kHz způsobí, že se magnetické pole přepne 400 000krát za sekundu.

Indukční ohřev

Na rozdíl od některých spalovacích metod je indukční ohřev přesně kontrolovatelný bez ohledu na velikost dávky. Změna proudu, napětí a frekvence indukční cívkou vede k přesně vyladěnému inženýrskému ohřevu, který je ideální pro přesné aplikace, jako je kalení, kalení a popouštění, žíhání a další formy tepelného zpracování. Vysoká úroveň přesnosti je nezbytná pro kritické aplikace, jako je automobilový a letecký průmysl, optická vlákna, lepení munice, kalení a popouštění pružinového drátu. Indukční ohřev je vhodný pro speciální kovové aplikace zahrnující titan, drahé kovy a pokročilé kompozity. Přesné řízení ohřevu, které je u indukce k dispozici, je bezkonkurenční.

Vysokofrekvenční indukční svařování


Při indukci pomocí vysokofrekvenčního (VF) proudu je možné rovnoměrné svařování. V této aplikaci se uplatní velmi malé elektrické referenční hloubky, kterých lze dosáhnout pomocí VF proudu. V tomto případě se pás kovu kontinuálně formuje a poté prochází soustavou přesně konstruovaných válců, jejichž jediným účelem je přitlačit formované okraje pásu k sobě a vytvořit svar. Těsně předtím, než tvarovaný pás dosáhne sady válců, prochází indukční cívkou. V tomto případě proud teče dolů podél geometrického "závitu" vytvořeného okraji pásu, a nikoli pouze kolem vnější strany tvarovaného kanálu. Jak proud protéká podél okrajů pásu, zahřívají se na vhodnou teplotu svařování (nižší než teplota tání materiálu). Když se okraje přitlačí k sobě, vytlačí se všechny nečistoty, oxidy a další příměsi a vznikne kovářský svar v pevném stavu.

Induction-Heating

Obrázek 1: Příklad indukčního svařování


Budoucnost

S nastupující érou vysoce technických materiálů, alternativních zdrojů energie a potřebou posilovat postavení rozvojových zemí nabízejí jedinečné schopnosti indukce konstruktérům a designérům budoucnosti rychlý, účinný a přesný způsob ohřevu. ACESO Praha & Inductotherm Corp. nabízí v rámci ACESO systém řadu řešení "na klíč". Jsme schopni vytvořit nabídku na míru a koordinovat celý proces inovace.

Za naše navržená a dodaná řešení neseme plnou odpovědnost.


- ACESO Praha & Inductotherm Corp.

(
61
hlasů, průměrně
4.93
z 5)