Zpět

Stavební částACESO Systém není pouze prostý prodej zařízení z firemního portfolia Inductotherm, Allied Mineral a Euromac. Za optimální řešení považujeme s vybranými a osvědčenými dodavateli realizovat také stavební část, instalaci a uvedení jednotlivých zařízení do provozu, tak aby celý proces byl logický a harmonický.

- ACESO Praha s. r. o.


Stavební část – doprava, instalace

Vždy přihlížíme k přáním zákazníka s důrazem na neomezení jeho stávající výrobní činnosti, ideálně tak, aby se v jednotlivých promyšlených krocích výstavby taková omezení, pokud možno nevyskytovala.

Pečlivé plánování v předchozích fázích tak minimalizuje problémy spojené s dodávkami jednotlivých komponentů zařízení. Jsme si vědomi, že každé zdržení má své náklady.

Stavební část
Stavební část

Tým zkušených a lety prověřených subdodavatelů pod vedením realizačního týmu ACESO Praha zajišťuje kontinuitu celého stavebního a montážního procesu. Celý investiční celek dodá společnost ACESO Praha v případě zájmu jako generální dodavatel.

Vzhledem ke komplexitě celé realizace je nutné harmonizovat jednotlivé postupy s požadavky výroby zákazníka, protože celý proces je provázen neustálými dílčími stavebními, technologickými a organizačními změnami. Kontrolní činnost probíhá periodicky a ve všech vrstvách za osobní účasti ředitele společnosti Zděnka Veitze. Za celý proces bereme osobní odpovědnost.


(
89
hlasů, průměrně
4.98
z 5)