Zpět

ProjektProjektem rozumíme souhrn všech myšlenek, záměrů a představ probíhajících v definovaném prostoru, vyjádřený formou projektové dokumentace.

- Milík Tichý


Projektová část včetně všech povolení

Náš cíl je jasný, ivestiční záměr bude v této fázi vyjádřen pomocí projektové dokumentace. V současné dynamické době okolnosti vyžadují komplexní přístup k celému investičnímu celku. Projekční týmy Inductotherm, Allied Mineral a Euromac pomáhají navrhnout taková řešení, která vyhovují náročným požadavkům na výrobní proces ve slévárenství. V případě zájmu investora nabízí ACESO Systém realizaci zamýšlené investice tzv. "na klíč"

projektová část
projekt

Součástí dodávky může být i kompletní projektová činnost včetně zajištění všech nutných dokumentů, povolení a souhlasů, které jsou lokální administrativou vyžadovány. Tato je realizována minimálně ve třech krocích - studii proveditelnosti (FS), dokumentace pro provedení díla (DPS) dokumentace skutečného provedení (DSPS). Finálním dílčím produktem v této páté fázi je získání všech požadovaných povolení, tvoří předpoklad pro fázi další – stavební a instalační.


(
205
hlasů, průměrně
4.98
z 5)