Zpět

AplikaceFinální fází aplikačního procesu v ACESO sytém je uvedení technologického celku do provozu.

- ACESO Praha s. r. o.


Uvedení technologického celku do provozu

Jednotlivé komponenty jsou před uvedením do zkušebního provozu testovány v náročných podmínkách, které simulují skutečný zamýšlený provoz.

Naši inženýři, zpravidla za účasti primárních výrobců jednotlivých technologických celků Inductotherm, Allied Mineral a Euromac provádí před samotným testováním inspekční prohlídky aby byla prověřena způsobilosti jednotlivých zařízení pro předání do zkušebního provozu.

Aplikace
Aplikace

Zkoušky a testování

Po testování a zkušebním provozu jsou vyhodnoceny jednotlivé garantované parametry a jsou akceptovány praktické připomínky investora za přítomnosti osob, které jsou přímo odpovědné za budoucí výrobu. Výsledky testů musí v konečné fázi bezezbytku splňovat zadání. Jestliže jsou po testech garantované parametry splněny, je nutné ověřit, zda technologický celek splňuje výrobní požadavky a všechny předepsané normy. Na zařízení tedy provádíme individuální a komplexní zkoušky. V průběhu předávání díla do trvalého provozu je předána zákazníkovi veškerá nutná dokumentace a revizní zprávy, včetně manuálů k obsluze a údržbě, jež otevírají poslední aplikační část - edukaci.


(
124
hlasů, průměrně
4.98
z 5)