Zpět

EdukaceJe-li investiční celek – zařízení Inductotherm, Allied Mineral a Euromac uvedeno do zkušebního provozu, probíhá zaškolení veškerého personálu, který se bude na budoucí výrobě podílet.

- ACESO Praha s. r. o.


Zaškolení personálu investora

Náš zkušený tým techniků pod vedením Ing. Pavla Vodičky ve spolupráci s inženýry výrobců ochotně a profesionálně zaškolí personál, který se bude podílet na výrobě.

Této části věnujeme tradičně maximálně velkou pozornost. Personál musí mít pečlivě nastudovanou veškerou předanou dokumentaci, všechny návody s akcentem na bezpečnost. Na základě těchto znalostí je školení mnohem efektivnější. Tento proces není završený touto jednorázovou edukací, ale pokračuje v budoucnu formou dílčích doškolování.

Edukace
Edukace

Během školení není obsluha poučena pouze o provozních stavech zařízení, ale je proškolena také na krizové a nouzové stavy. Věnujeme zvýšenou pozornost tomu, aby obsluha technologie znala detaily a varujeme před hrubou chybou. Pokud by byl tento faktor podceněn, může dojít k zásadnímu narušení výroby, ve vážnějších případech může dojít i ke katastrofické škodě. Obsluha by měla umět bezproblémově a do jisté míry automaticky tyto stavy řešit.

Dobře zaškolená profesionální obsluha pak v provozu může dosahovat maximální možné kapacity a provozních limitů instalovaného zařízení.


(
135
hlasů, průměrně
4.99
z 5)