Zpět

ServisNejvětší servisní zázemí v České a Slovenské republice na poli indukčních pecí.
Zkušenosti z více než 65 instalovaných tavicích systémů.

- ACESO Servis

Díky dlouholetým zkušenostem se servisem indukčních pecí, díky vlastní zkušenosti z provozu slévárny, a především díky velmi blízkým vztahům s našimi zákazníky, jsme vyvinuli ACESO systém servisní podpory, který významně eliminuje výpadky výroby ve slévárně.

Záruční servis

Během záruční doby monitorujeme parametry pece a ve spolupráci se zákazníkem hledáme a následně optimalizujeme jednotlivé procesy tavení. Jsme soustředění zejména na organizaci procesů vsázkování, stahování strusky, vzorkování, dohřevu a samotného lití, kde je možné nalézt největší časové a následně finanční úspory a tím zvyšovat konkurenci.

Dbáme na doškolování tavičů, protože dobře proškolená obsluha tavicích pecí znamená největší možnou eliminaci případných rizik.

Dbáme na školení formou nácviku jednotlivých krizových situací, kdy krizovou situaci vytvoříme a pak ji společně vyřešíme. Věříme, že pouze opakování takových stavů dá osádce pecí dostatečné sebevědomí při jejich zvládání. Soustředíme se na výpadky proudu a následné zajištění nouzového chlazení, situací, kdy se tvoří klenba v peci, nouzové vyklopení pece.

Naučíme osádku všechny úkony zvládat pouze v ručním režimu pro případ výpadku řídicího systému. Naším cílem je profesionálně vyškolená a vycvičená osádka, která je pak schopna reagovat na krizové stavy a eliminovat případná rizika.

Výstupy z analýzy

Pozáruční servis

Pozáruční servis je realizovaný prostřednictvím naší servisní linky v rámci ACESO systém. Vzhledem k našemu závazku poskytovat nejlepší servis, dbáme na to, aby vždy byl k dispozici servisní inženýr, který drží pohotovost 24/7 a je připraven zasáhnout. Záruka dodávky náhradních dílů je z našich skladů v Praze v sídle firmy, také ze skladu v Novém Městě nad Metují. Seznam náhradních dílů je možné zkontrolovat na acesoservis.cz. Skladem držíme veškeré náhradní díly, které se prodali alespoň 1 x za 5 let.

Preventivní servis

Preventivní servis poskytujeme jednou ročně našim zákazníkům jako kontrolní mechanismus prevence pece, kdy zkontrolujeme všechny funkce tavicího systému a zopakujeme všechny testy, které je nutné dělat před zpuštěním a během spouštění nového tavicího systému. Tím dostaneme tu nejlepší možnou zpětnou vazbu o kondici tavicího systému a o případných slabých místech. Vše se zanese, zapracuje, popíše a předá zákazníkovi spolu s doporučeným postupem případné nápravy. Součástí preventivního servisu je doškolení obsluhy a zodpovězení všech jejich dotazů.

Pozáruční servis
Pozáruční servis

Preventivní údržba

Realizujeme preventivní ¼ roční údržbu tavicího systému, kde projdeme celý rozpis údržby jak týdenních, měsíčních tak čtvrtletních úkonů. Bohužel jsme došli k tomu, že je třeba vzít do svých rukou zodpovědnost za údržbu tavicích systémů a tím předcházet jejich poškození. Díky realizaci preventivní údržby dostaneme kompletní obrázek o celém tavicím systému a jsme opět schopni ještě přesněji indikovat případné možné poruchy. Součástí preventivní údržby je školení údržby slévárny, kdy s nimi projdeme jednotlivé úkony.


- Pavel Vodička(
141
hlasů, průměrně
4.98
z 5)