Zpět

Řídící systémyModerní indukční systémy INDUCTOTHERM podle návrhu ACESO systém jsou velmi vhodné pro automatizační technologie.

- ACESO Praha s. r. o.

Melt-Manager

Řídicí systém Melt-Manager® Plus™

Řídicí systém VIP® Melt-Manager® Plus™ je počítač příští generace vestavěný v zařízení INDUCTOTHERM, který zajišťuje automatizaci tavicí techniky. Kromě tavicího systému, byla funkce původních ovládacích prvků nacházejících se na systému Melt-Manager®, rozšířena a přepracována pro nové, snadno použitelné rozhraní. Všechny ovládací prvky a systémové údaje se zobrazují a ovládají na plochém, dotykovém monitoru počítače.

Řídicí systém Meltminder® 300

NDUCTOTHERM Meltminder® 300 je systém vhodný pro řízení tavírny. Systém, který poskytuje managementu slévárny přesné, vysoce citlivé a plně programovatelné prostředí, které je pro současné indukční tavicí zařízení nepostradatelné. Využívá programovatelných automatů PLC v průmyslové síti Ethernet a poskytuje obsluze pece nástroje nezbytné ke sledování a řízení celého procesu počínaje zavážením, přes tavení a litím konče.

Některé základní funkce MM300:

  • Automatizované řízení celého cyklu tavení
  • Modelace teploty lázně tekutého kovu v peci v reálném čase
  • Automatizované a plně programovatelné řízení procesu sintrace vyzdívky v peci
  • Řízení studeného startu pece
  • Monitorování vsázkování pece v reálném čase pomocí vážních členů
  • Monitorování systémových teplot chladicího systému v reálném čase
  • Rozhraní pro řízení ¼ hodinového maxima
  • Systém udržování teploty taveniny v peci
  • Monitorování spotřeby energie
Meltminder

(
164
hlasů, průměrně
4.98
z 5)