Zpět

Pece navržené pro dokonalé omezení elektromagnetických políIndukční ohřev (IH) je multifyzikální jev zahrnující komplexní i n t e r a k c i elektromagnetických, tepelných, metalurgických jevů a analýzy obvodů, které jsou úzce provázané a vysoce nelineární, protože fyzikální vlastnosti materiálu závisí na intenzitě magnetického pole, teplotě a mikrostruktuře. (Rudnev, Loveless, Cook; 2017)


Úvod

Inductotherm si uvědomuje důležitost elektromagnetických vlastností. Elektromagnetické vlastnosti materiálů zahrnují široké spektrum technických charakteristik, včetně elektrického odporu, reliktní magnetické permeability, hustoty sytícího toku, koercitivní síly, hysterezních ztrát, počáteční permeability, permitivity, magnetické susceptibility, magnetického dipólového momentu a dalších. S cílem eliminovat nežádoucí vlivy na proces tavení Inductotherm neustále hledá inovativní řešení.

Omezení elektromagnetických polí

Pece Inductotherm Small Steel Shell a Heavy Steel Shell s bočníky byly koncipovány s ohledem na kontrolu elektromagnetických polí (EMP). Díky kombinaci vysokofrekvenčních magnetických bočníků a kompletního kovového pláště, který obepíná pece, jsou schopny efektivně zadržet elektromagnetické pole uvnitř konstrukce pece. Tím se dosahuje maximální účinnosti tavení, protože elektromagnetické pole je směrováno zpět do taveniny. Toto zároveň znamená, že emise elektromagnetického pole mimo pec jsou redukovány, což minimalizuje expozici pracovníků EMP.

Pece s otevřeným rámem nemají výhodu dvojité vrstvy kovového stínění, která by snížila expozici EMP. Elektromagnetické pole může unikat z konstrukce pece skrz mezery mezi bočníky. Vzhledem k tomu, že pece Inductotherm jsou obvykle navrženy tak, aby vystupovaly nad pecní platformu, jsou emise EMP a sálavé tepelné emise, vystupující z horního otvoru, odváděny stranou od pracovníků a pracovních prostorů. Pece s otvorem v jedné rovině s pecní plošinou neposkytují dostatečnou ochranu pracovníkům na pecní plošině před emisemi EMP a sálavým teplem z otevřené pece.

Závěr

Pro dosažení maximální účinnosti a řízení omezení elektromagnetických polí, minimalizaci expozice EMP mimo konstrukci pece a ochranu pracovníků nabízí pece Inductotherm Small a Heavy Steel Shell vynikající konstrukci. Tyto pece poskytují nejvyšší úroveň ochrany proti elektromagnetickým polím mezi dostupnými indukčními zařízeními. Tým ACESO Praha je připraven navrhnout optimální řešení, které plně splňuje požadavky na bezpečnost a účinnost tavení.


Zdeněk Veitz


(
53
hlasů, průměrně
4.92
z 5)