Zpět

BV COILSFirma BV Coils nabízí ekonomické řešení procesu repase a renovace cívek. Vzhledem k našim zkušenostem ve slévárenství jsme schopni tyto operace provádět na všech typech a velikostech tavicích pecí od různých dodavatelů.

– BV Coils.


BV COILS

Zvyšující se poptávka našich zákazníků po výrobě, repasích a renovacích indukčních cívek vedla k založení dceřiné společnosti BV COILS. Firma BV Coils je specializovanou společností zabývající se repasí, renovací, ale i lokální opravou indukčních tavicích cívek průmyslových indukčních pecí od všech renomovaných výrobců.

Opravy indukčních cívek na klíč

BV COILS si klade za cíl realizovat opravy indukčních cívek na klíč. V tomto duchu nabízíme služby přímo u zákazníka spojené s odbornou demontáží cívky, její přípravou pro transport do opravárenského závodu, včetně následné montáže a důkladného vysušení výmazu výkonným topným tělesem. Detailní pochopení provozu indukční pece nás dovede ke správnému způsobu opravy cívky. Spolu se zákazníkem tvoříme inovativní postupy v údržbě, renovaci a profilaxi indukčních cívek. Za naši práci, my BV Coils, založená v roce 2021 neseme plnou osobní odpovědnost.

Opravy a repase

Zákazníci společnosti ACESO PRAHA se na nás obraceli s úkoly, které se týkaly především oprav a repasí indukčních tavicích cívek, renovací starých tavicích systémů včetně frekvenčních měničů a poskytování údržby na slévárenských zařízeních. Díky získaným zkušenostem, které se opíraly o důvěru, vybudovanou dlouhodobou spokojeností našich zákazníků, jsme založili společnost BV Coils.

Klíčové parametry

Kvalita, rychlost, inovace a ekonomická výhodnost jsou klíčové parametry při výběru dodavatele opravy, repase či renovace indukční cívky. Kvalita provedené práce, vlastnosti použitých materiálů jsou rozhodujícími faktory zajišťujícími dlouhou životnost cívky a bezporuchový provoz pece.

Maximální flexibilita

Porucha na cívce indukční tavicí pece je spojena s výrazným nebo úplným omezením provozu indukčních tavicích pecí. Slévárny na takové přerušení dodávek odlitků nejsou pojištěny. BV Coils proto zajišťuje maximální flexibilitu a plné nasazení opravárenského týmu, který co nejvíce zkrátí čas potřebný na opravu cívky. Díky technologickému vybavení je možné maximálně omezit nutné technologické přestávky.

Způsob opravy

Způsob opravy je především určen výrobcem samotné cívky. Společnost BV Coils poskytuje své služby na cívkách od renomovaných výrobců INDUCTOTHERM, JUNKER, ABP, EGES a dalších. Požadavky našich zákazníků (determinované taveným materiálem, kusovitostí vsázky, směnností provozu, způsobem chlazení cívky, napojení systému chlazení na rekuperaci odpadního tepla) a diskuse nad způsobem opravy cívky nás vede k inovativním postupům, či upgradům, které zaručují lepší vlastnosti cívky.

BV Coils

- Nový web BV COILS

(
56
hlasů, průměrně
4.75
z 5)