Zpět

Instalace VIP POWER TRAK 400 kW v S+C ALFANAMETALNová instalace v koncernu S+C ALFANAMETAL
Co se instalovalo? VIP POWER TRAK 400 kW, 500 Hz s pecí typu Small Steel Shell o kapacitě 500 kg počítáno pro ocel.

- Zdeněk Veitz.

Tavicí čas 500 kg oceli na teplotu 1650 C za 42 minut. V peci instalovaná porézní zátka Allied Mineralls “mini” dopojena ke stávajícímu dávkováni argonu. Pec vybavena řídícím systémem Melt Manager Plus s automatickou sintrací a studeným startem. Zprovoznění tavícího systému včetně garančních taveb proběhlo bezvadně.

Play Video

Technical Manager Pavel Fiala:

Koncem roku 2023 probíhala ve výrobních prostorách S+C Alfanametal v Tršicích instalace nového indukčního zařízení VIP Power Trak 400 kW od firmy Inductotherm, které nataví 500 kg oceli na teplotu 1650 °C, za 43 minut při 100% výkonu. Slévárna, která vyrábí vysoce kvalitní odlitky z ušlechtilé oceli, si od této investice slibuje zkrácení výrobního času prototypových odlitků s možností vyrábět širší výrobní portfolio speciálních odlitků. Výběrové řízení, stanovení technických specifikací, samotná instalace i finální výkonnostní tavby probíhaly naprosto perfektně v rekordním čase, s naprosto profesionálním přístupem všech zúčastněných stran. Jménem firmy S+C Alfanametal s.r.o., koncern chci poděkovat firmě ACESO Praha, s.r.o. za odborný a zodpovědný přístup a těším se další spolupráci.Díky vše kolegům z ALFANAMETAL a ACESO Praha za spolupráci.

Zdeněk Veitz(
61
hlasů, průměrně
4.95
z 5)