Zpět

Vakuové přesné lití (VPIC)Ve většině případů jsou výrobky z pecí VIM dále zpracovávány ve vakuu. Jednou z těchto metod je přesné lití do ztraceného vosku při výrobě vysoce kvalitních komponent.

- ACESO Praha s. r. o.

VPIC

Vakuové přesné lití (VPIC)

Při lití metodou "ztraceného vosku" je keramická forma před litím předem ohřáta. Odměřené množství legovaného kovu je rychle znovu roztaveno a ve vakuu odlito do této horké keramické formy.

Při běžných postupech mají odlitky strukturu s rovnoosou nebo náhodnou orientací zrna. Avšak, jak moderní zařízení umožňují výrobu stále větších odlitků, stávají se dnes běžným požadavkem v technologii výroby turbín odlitky vyrobené při řízeném tuhnutí a monokrystalické odlitky.

Ovládací systém PC SCADA

Moderní vakuové pece pro přesné lití slučují nejnovější ovládací systém PC SCADA pro přesné sledování a ovládání tavby s parametrů lití, a proto logicky produkují odlévané komponenty s optimálními metalurgickými vlastnostmi.

Dvoukomorové konstrukce

Pro kapacity od 15-200 kg firma Consarc nabízí dvoukomorové horizontální nebo vertikální konstrukce pro polokontinuální lití. Pro tuto velikost pecí je také k dispozici zařízení pro řízené tuhnutí (DS) a monokrystalické lití (SC).

Dvoukomorová konstrukce obsahuje tavící komoru s indukční cívkou a s ohřívací zónou pro formu při aplikacích DS a SC. Vakuová záklopka odděluje tavící komoru od licí komory, která obsahuje transportní mechanismus pro formu. Tento systém umožňuje roztavení vsázky nezávisle na probíhající manipulaci s keramickou formou a na jejím transportu.

VPIC
VPIC

Použití - výhody VPCI

VIM pece společnosti Consarc jsou primárně využívány pro výrobu velkých ingotů (elektrod) pro přetavování a malých tyčí kruhového průřezu (předslitina ve formě tyčového materiálu) pro přesné lití.

Výhody řízeného tuhnutí a lití monokrystalů

Super slitiny bázi Ni, Ni-Fe a Co z usměrněné krystalizace si zachovávají pevnost za různých provozních vlivů, jako je korozivní prostředí, vysoké teploty, vysoké zatěžování a kombinace těchto faktorů. Z tohoto důvodu jsou superslitiny niklu využívány například jako součásti spalovacích turbín včetně výfukových systémů v energetice a letectví, ale i v kosmonautice jakožto součásti raketových motorů.


(
60
hlasů, průměrně
4.97
z 5)