Zpět

Vakuové indukční tavení (VIM)Proces vakuového indukčního tavení (VIM - Vacuum Induction Melting) se v současnosti stává základem technologie výroby vysoce kvalitních materiálů pro široké průmyslové využití.

- ACESO Praha s. r. o.

Slitiny tavené ve vakuových pecích VIM včetně super slitin niklu pro vysokoteplotní využití, nerezových ocelí pro nukleární využití, slitin kobaltu pro použití v medicíně, slitin mědi vysoké čistoty a velmi čistých magnetických slitin s vysokou permeabilitou jsou využívány ve velice náročných podmínkách.

Vakuové indukční tavení (VIM) kovů se provádí pomocí elektrické indukce ve vakuu. Tavení probíhá v peci opatřené žáruvzdornou výduskou, nebo v kelímku uvnitř indukční cívky chlazené vodou. Sestava pece je kompletně uzavřena ve svařované ocelové a vodou chlazené pecní komoře, ve které se dosahuje vakua pomocí série čerpadel. Vsázka pak může být roztavena, vyčištěna a vylita ve vakuu, nebo v inertní atmosféře.

Tento proces umožňuje čištění kovů a slitin, které obsahují prvky se silnou slučitelností s určitými plyny, jako je např. kyslík. Chemická reakce, disociace a vyplavování slouží k odstranění rozpuštěných a chemicky vázaných nečistot. Chemie tavení může být přesně nastavena, takže výsledný produkt je čistý a homogenní.

VIM

Malé pece VIM


Firma Consarc vyvinula řadu vakuových pecí s kapacitou od 2 kg do 100 kg (ocel) určených pro malovýrobu a výzkumné účely. K dispozici jsou standardní velikosti, ale firma Consarc také uvítá každou příležitost k návrhu specifické pece podle individuálních požadavků zákazníka.

Zařízení využívá vodou chlazenou vakuovou komoru poskytující optimální přístup pro studenou vsázku a obsluhu v režimu dávkového tavení. Komora také obsahuje pomocná zařízení se standardními, nebo volitelnými vlastnostmi dodávaná firmou Consarc pro dosažení maximální flexibility a jednoduchosti obsluhy.

Velké pece VIM (pro vakuové indukční tavení)

Ve světovém měřítku firma Consarc navrhla a postavila vice než polovinu velkých vakuových indukčních systémů (s kapacitou přes 3 t). Consarc následuje tradice své mateřské společnosti Inductotherm, světové jedničky v oboru indukčních pecních technologií, která řeší nejobtížnější problémy s jedinečnou kreativitou.

Konstrukce vysoce účinných pecních systémů VIM, které splňují individuální potřeby zákazníků a překonávají jejich očekávání, po sobě zanecháváme výraznou stopu.

VIM
VIM

Použití VIM pece

VIM pece společnosti Consarc jsou primárně využívány pro výrobu velkých ingotů (elektrod) pro přetavování a malých tyčí kruhového průřezu (předslitina ve formě tyčového materiálu) pro přesné lití.

Výhody VIM pece

  • velmi malé ztráty oxidací, a tím velmi přesné dodrženi požadovaného složeni i v případě velmi reaktivních prvků (Al, Ti, B, Zr)
  • omezení znečištění kovu oxidy a nitridy
  • odstranění plynů, zejména H a N (např. obsah vodíku v ocelích až pod 1 ppm)
  • odstranění prvků s nízkou teplotou varu (Bi, Pb, Se, Te, Sb, As, Cu, Zn, Cd)
  • možnost snížení obsahu uhlíku (např. v chromových ocelích) na velmi nízké hodnoty
  • malé znečištění prostředí prachem

(
51
hlasů, průměrně
4.94
z 5)