Zpět

Pec s vakuovým víkem (VCAP)Nová tavící technologie firmy Consarc - vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře.

- ACESO Praha s. r. o.

Consarc má více než čtyřicetileté zkušeností s konstrukcí vakuových indukčních tavicích peci (VIM) a Inductotherm je světovým lídrem ve výrobě indukčních tavících pecí a napájecích technologií. Tento nový technologický produkt v kombinaci se zkušenostmi obou těchto gigantů ve slévárenském oboru poskytuje flexibilní tavící pec - Vakuovou Cap (VCAP) – což je systém pro tavení kovů v atmosféře, ve vakuu nebo v řízené atmosféře.

Technologie Vakuum CAP

VCAP pec je určena pro indukční tavení pevné vsázky ve vzduchu atmosféře (nebo vakuu), v jejíž konečné fázi dochází k odplyňování ve vakuu. Konečné lití kovu se provádí v běžné atmosféře nebo v ochranné atmosféře inertního plynu.

VCAP

Konstrukce Vakuum CAP

Konstrukce vychází z typové řady indukčních pecí Steel Shell firmy Inductotherm, které byly firmou Consarc kompletně přizpůsobeny pro vakuové zpracování tekutého kovu.

Pecní plášť je dokonale vzduchotěsný pro vakuové operace a horní strana jednotky je opatřena přírubou s těsněním. Po tavbě v běžné atmosféře (nebo vakuu nebo v případě potřeby v inertním plynu), může být na horní části pece usazeno vodou chlazené víko vakuové komory, a to buď továrním jeřábem nebo speciálním zdvihacím a otočným ramenem (volitelné příslušenství). Toto víko je připojeno k několikastupňovému mechanickému vakuovému čerpacímu systému, který vyčerpá atmosféru nad roztavenou lázní.

Indukční tavicí cívka

Indukční tavicí cívka je napájena z měniče VIP Inductotherm, jehož výkon a frekvence je vhodná pro rychlé roztavení vsázky (vysoká produktivita) a optimální míchání kovu v kapalném stavu (metalurgická kvalita). Vhodná frekvence pro míchání zaručuje, že slitina se plně homogenizuje a že čerstvé roztavený kov je vynášen k povrchu lázně a podporuje odplyňování lázně.

Jakmile je atmosféra odčerpána, odplyňovací proces a silnější C –O reakce umožňují odstranění nežádoucích plynů, vodíku, dusíku a kyslíku mnohem nižší úroveň než by bylo možné ve vzduchu.

Na konci odplyňovací sekvence může být vakuové víko odstraněno a ochranný kroužek uložen kolem těsnicí příruby. Pec je pak připravena k naklopení a odlévání v atmosféře do zákaznické přepravní pánve nebo do formy. Lití se obvykle provádí v běžné atmosféře (existuje možnost lití v ochranné atmosféře).

Pece VCAP jsou k dispozici pro širokou škálu tavicích aplikací a vyrábějí se ve velikostech od 80 kg do 20 t (jiné velikosti podle přání). V typických aplikacích pecí lze vyrábět:

 • oceli s nízkým a vysokým obsahem uhlíku,
 • nástrojové oceli a oceli pro zápustky,
 • nerezové oceli,
 • slitiny niklu,
 • slitiny na bázi kobaltu,
 • neželezné slitiny.
VCAP
VCAP

Metalurgie

Některé typické procesy, které mohou být prováděny v pecích VCAP:

 • tavení pevné vsázky v atmosféře (varianta pro vakuové tavení),
 • tavení pevné vsázky v ochranné atmosféře,
 • úprava chemického složení a homogenizace slitiny,
 • odstranění plynů vakuem (odstranění vodíku a dusíku),
 • redukce nízkého tlaku par nežádoucích prvků, např. Pb, Cd, Bi, Zn,
 • dezoxidace kombinací podtlaku a reakce CO,
 • oduhličení - zesílená C –O reakce při nízkém tlaku umožňuje vynikající oduhličení s mimořádně nízkým obsahem uhlíku,
 • odstranění síry,
 • proplachování kovu argonem s porézní podložky.

Výhody zákaznických produktů

Některé důležité výhody zákaznických produktů vyrobených v pecích VCAP:

 • obecně výrazné zlepšení mechanických vlastností, jako meze průtažnosti, tažnosti pod vlivem napětí, únavových trhlin a trhlin následkem tlaku při zvýšených teplotách;
 • lepší technologické vlastnosti, jako zpracovatelnost za tepla, svařitelnost a obrobitelnost;
 • lepší mikroskopická čistota následkem silné dezoxidace uhlíku a menších zbytkových vměstků;
 • výrazně snížený rozptyl vlastností a parametrů produktu, méně zmetků.

VCAP

Konstrukce umožňující snadný přístup

Typ pecí VCAP nabízí plně flexibilní přístup k peci, který lze s řadou možností efektivně vybudovat s ohledem na náklady, aby co nejlépe vyhovoval individuálnímu rozpočtu a technickým požadavkům zákazníka. Typické uspořádání je uvedeno na 3D výkresu.

Standardní kompletní jednotky:

 • Indukční pec a vakuový plášť
 • Hydraulický naklápěcí systém
 • Napájení z měniče Inductotherm VIP
 • Vodou chlazené víko vakuové komory
 • Průzory
 • Ponorný termočlánek
 • Vakuový čerpací systém
 • Vodní rozvodné komory chladicího systému
 • Řídicí systém
 • Porézní podložka pro proplachování inertním plynem (argonem)
 • Automatizovaná manipulace vakuovým víkem
 • Optický pyrometr
 • Vakuově izolovaný odběr vzorků a přesné zavážení
 • Uzavřený okruh vodního chlazení
 • Pracovní plošiny
 • Zavážení šrotem a surovinami
 • Vysokonapěťový napájecí transformátor
 • Řídící systém SCADA

(
90
hlasů, průměrně
4.98
z 5)