Zpět

Překlápěcí pec (Roll Over Furnace) Překlápěcí pec (Roll Over Furnace) je ideální pro výrobu špičkových vysoce kvalitních legovaných slitin odlitků, kde je rozhodující přesné a opakovatelné lití.

- ACESO Praha s. r. o.

Překlápěcí pec (Roll Over Furnace)

Tento typ pecí je určen především pro slévárny přesného lití. Pecní sestava překlopky (Roll Over Furnace) se skládá z indukční pece namontované na otočném rámu. Když je předem zvážená vsázka zcela roztavena, upne se nad sestavu pece vyhřátá forma. Celá sestava se poté otočí a roztavené železo vyplní formu. Forma s taveninou se pak snadno vyjme, než se pec vrátí do výchozí polohy. Výskyt žáruvzdorných vměstků je omezen, protože kov přechází přímo do formy s minimálním kontaktem se žáruvzdorným materiálem. Celý cyklus tavení a lití může probíhat v inertní atmosféře, což zvyšuje kvalitu kovu.

Charakteristika a výhody sklopné pece Inductotherm Roll Over

  • Servo pohonem poháněná sklopná pec je jediná svého druhu, která splňuje normu pro elektromagnetickou kompatibilitu pro indukční zařízení požadovanou v zemích Evropské unie.
  • Rychlost otočení je nastavitelná, upravitelná a uložitelná a lze ji vyvolat pro jednotlivé úkoly.
  • Tlak pro upnutí formy je nastavitelný, upravitelný a uložitelný a lze jej vyvolat pro jednotlivé úkoly.
  • Obsluha pece nemusí být během odlévání v bezprostřední blízkosti pece - zvýšení bezpečnosti provozu.
  • Nastavitelná rychlost otočení spolu s nastavitelným tlakem pro upnutí formy znamená opakovatelnost v odlévání různých forem- zvýšení kvality odlitků.
  • Nastavitelná rychlost otočení spolu s nastavitelným tlakem pro upnutí formy dává flexibilitu v odlévání různých velikostí forem- zvýšení kvality odlitků.
  • Pec je k dispozici ve velikostech od 2,5 kg do 50 kg.
  • Pec je vybavena bočníky, které usměrňují elektromagnetické pole dovnitř vsázky pece.
Překlápěcí pece

(
179
hlasů, průměrně
4.99
z 5)