Zpět

Formovací linkySpecialitou společnosti EUROMAC je výroba zařízení na výrobu jader a souvisejících zařízení, zařízení pracujících metodou formování na syrovo, zařízení na manipulaci s kovem a jeho zpracování a tvářecích strojů.

- ACESO Praha s. r. o.

Automatické formovací linky pro bentonitové formovací směsi

Euromac nabízí automatické, rámové formovací linky, které mechanizují a automatizují procesy spojené s výrobou odlitků od výroby forem až po surový odlitek. Dělicí rovina a používané rámy jsou horizontální nebo vertikální.

Pro formování v horizontální formovací lince je důležitá přesnost a tuhost formovacích rámů, které spolu s modelovým zařízením a formovací směsí vytváří formu. Ve formovací směsi je pojivová složka směsi tvořena většinou bentonitem, což je převážně montmorillonitický jíl (75–80 % montmorillonitu, který nesmí obsahovat více než 20 % ostatních minerálů).

Standardní uspořádání automatické formovací linky a její produkční cyklus začíná vytvořením dvou polovin formy, které se složí a vytvoří ucelenou formu. Před složením formy, je možné založit do formy jádra, popřípadě na otočném jádrovacím stole exonálitky nebo exotermické nástavce. Kontinuálním posouváním se forma na licí trati odleje pomocí licího zařízení a následně přesune k chladnutí. Po určité době ochlazování ve formovacích rámech, kdy již nemůže dojít k deformaci odlitků, se formy s odlitky vytlačí. Dochlazování pak probíhá na chladících dopravnících, které surové odlitky dopraví k dalšímu opracování. Rámy jsou poté znovu použity při formování a proces se opakuje.

Formovací linky 1

Klíčová zařízení automatické formovací linky:

Hydraulický formovací stroj s multipístem

Multipístová hlava formovacího stroje umožňuje snadné nastavení různých parametrů a tlaků pomocí HMI.

Otočný stůl instalovaný ve středu rámu stroje a je poháněný převodovým motorem ovládaným enkodérem. Stůl posouvá spodní a horní desku modelu nejprve nad pracovní stůl (pro lisování) a poté mimo stroj (pro kontrolu operátorem).

Linka pro manipulaci rámů a zakládání jader

První stanice je převracečka, kdy je každá forma překlopena naformovanou částí vzhůru, aby se umožnila snadná kontrola formy a uložení jádra. Po překlopení formovacího rámu se pomocí nastavitelných vidlicových nástrojů odstraní přebytečný písek ze spodní části formy.

Formovací linky 2

Válečkový dopravník

Válečkový dopravník je opatřen frézovací stanicí, licí otvory jsou vytvořeny pomocí speciálního zařízení fungujícím zespodu rámu. Poloha frézy je poháněna dvěma převodovými motory, takže osa X a Y může být snadno nastavena pomocí HMI.

Dopravní linka je opatřena vrtacím zařízením pro vyvrtání výfukového otvoru na povrchu formy. Je instalováno na vozíku. Vozík se může pohybovat ve dvou směrech (osa X & Y) pomocí dvou převodových motorů a poloha je řízena lineárními převodníky.

Skládací mechanismus rámů (skládačka)

Upínací zařízení skládacího mechanismu sestaví dva rámy jeden na druhý a poté se pomocí vozíku odešlou na Licí linku. Přesnost pohybů skládačky snižuje opotřebení polohovacích kolíků a pouzder a navíc zajišťuje správné uzavření dvou polovičních forem. Vysoká přesnost skládačky zajišťuje správnou polohu jader uvnitř a zabraňuje případným zmetkům.

Formovací linky 3

Jednotka vytloukání

Je zařízení na oddělení písku a odlitků z rámů. Vytlačovací beran je navržen s přítlačnou hlavou, vyrobenou s nerezovou výstelkou, poháněnou směrem nahoru hydraulickým válcem a sloužící k vyhazování formy kompaktního písku obsahujícího odlitek.

Vibrační vytloukací rošt

Je vibrační zařízení pro přepravu odlitku a písku na vysokofrekvenční vytloukací jednotce. Výška výstupního dopravníku, stejně jako frekvence a síla vibrací může být navržena podle specifikace zákazníka.

Formovací linky 4

Separátor rámů

Slouží k přípravě prázdných formovacích rámů, předtím, než jsou dopraveny do formovacího stroje. Zařízení rámy rozdělí, očistí jejich horní a spodní rám a pošle je do formovacího stroje..

Nosiče modelové desky

Tento díl je předem zhotovený díl, po procesu svařování se provádí protahovací úprava a celý povrch je přesně opracován pro zajištění tolerancí.

Automatická výměna modelové desky

Před formovacím strojem je umístěn rám 2+2 válečkových dopravníků pro přesun držáků modelových desek do a z parkovacích/výměnných stanic. Válečkové dopravníky jsou opatřeny nosným ložiskem a koly poháněnými převodovými motory. Dále je každá stanice vybavena hydraulickým válcem, který slouží ke zvedání modelové desky z nosného rámu a pomáhá obsluze při ruční montáži modelové desky.

Formovací linky 5

(
90
hlasů, průměrně
4.97
z 5)