Zpět

Výstupy z analýzyV případě, že zákazník pečlivě vyhodnotil všechna rizika spojená s investicí, je možné přistoupit k druhé fázi aplikačního procesu.

- ACESO Praha s. r. o.


Definice klíčových potřeb zákazníka

V této fázi se vyhodnotí technickoorganizační aspekty a předpoklady pro realizaci investice, v případě inovačního procesu i rizika spojená s možnými zásahy do současného provozu, tak aby v průběhu realizace co nejméně omezila současnou výrobu. V rámci uchopení problematiky klade ACESO systém maximální důraz na všechny možné alternativy vyplývající z potřeb zákazníka.

Výstupy z analýzy
Výstupy z analýzy

Méně informované subjekty mohou být zatíženy asymetrií informací. ACESO systém a jeho tým pomáhá tuto asymetrii redukovat a zákazník tak získá mnohem větší jistotu při rozhodování, zda a v jaké výši investici učinit. Výsledky analýzy jasně definují stávající stav výroby a z toho plynoucí požadavky pro novou technologii. Zároveň v rámci výstupu z analýzy a posouzení klíčových faktorů navrhneme zákazníkovi jedno nebo více možných řešení. Mezí tato dílčí řešení nemusí vždy patřit náročná investice, ale můžeme postačit modifikace stávajícího stavu provozu při dosažení podobných výsledů. Po posouzení všech klíčových faktorů, lze přistoupit k třetí fázi.


(
101
hlasů, průměrně
4.98
z 5)