Zpět

AnalýzaDůkladná analýza potřeb zákazníka je v inovačním procesu ACESO systém fundamentem pro zdárnou realizaci zamýšlené investice.

- ACESO Praha s. r. o.


Zjištění potřeb zákazníka

První krok aplikačního proces v ACESO systém je určen pro takové zákazníky, kteří chtějí zlepšit svou současnou pozici na trhu. Tým zkušených odborníků bude v první fázi procesu zjišťovat detailně potřeby zákazníka. Spolu stojíme před rozhodovací analýzou, která je determinovaná finančními možnostmi subjektu, využitelným prostorem, nabídkou dodavatelů a momentální situaci na trhu surovin, energie a dalších externalit. Výsledky analýzy by měly směřovat k individuální "funkcí užitku".

Analýza
Zjištění potřeb zákazníka

ACESO systém disponuje veškerými potřebnými znalostmi, systematicky využívá technických i manažerských dovedností. První fází procesu je analýza rizika spojeného s investicí a katalogizací potřeb. Znamená to především zoodpovědět celou řadu otázek jako jsou metalurgické požadavky provozu, personální možnosti a obecně požadavky na plánovanou kapacitu výroby. V neposlední řadě je nutné brát zřetel na fakt, zda investor disponuje dostatečným množstvím finančních zdrojů a investice neohrozí plynulost jeho současné ekonomické činnosti.


(
97
hlasů, průměrně
4.98
z 5)