Zpět

VIP Power Trak 2 500 kW v Promet FoundryProces tavení je automatizován nejnovějším řídícím systémem Melt Minder 300, všechna důležitá data z provozu pecí (kWh, teploty, váhy, kw…), stejně jako funkce a parametry lze jednoduše dohledat z webového rozhraní na jakémkoliv přístroji s přístupem k internetu.

– ACESO Praha.


Promet Foundry

Slévárna PROMET FOUNDRY nabízí širokou škálu odlitků ze železa. Kapacita 6 000 tun ročně je vytížena na automatické lince pro odlitky do 80 kg, dále na dvou ručních linkách pro odlitky do 2 500 kg. Strojní formovna je vybavena automatickou formovací linkou s impulsním systémem zhutňování bentonitové formovací směsi. Ruční formovna je vybavena kontinuálními mísiči furanové samotuhnoucí formovací směsi. Pro přípravu směsi je použito 100 % regenerátu z mechanické regenerace. Doplňkovou činností jsou služby tepelného zpracování, tryskání a máčení odlitků. Kromě běžných certifikací slévárna disponuje i certifikátem pro lodní průmysl BV MODE II. SCHEME. Cílem společnosti je dlouhodobé rozšiřování portfolia zákazníků a zvyšování tvorby přidané hodnoty. I z toho důvodu se PROMET FOUNDRY zaměřuje také na nabídku odlitků s opracováním, které nabízí ve spolupráci se sesterskou strojírenskou společností PROMET PREFIX.

Promet Foundry & ACESO Systém

Firma ACESO Praha uvedla do zkušebního provozu ve slévárně Promet Foundry tavící systém VIP ® Power Trak 2 500 kW, 200 Hz s tavicí pecí typu Heavy Stell Shell o kapacitě 1x 6 t. Vzhledem k omezenému příkonu ve slévárně (pouze cca 2900 kVA,) se jedná o světově ojedinělou instalaci s výkonovým poměrem 416 kW/ 1 t litiny oproti standardnějšímu výkonovému poměru cca 660 kW/ 1 t litiny.

Výkon ve slévárně

V rámci ACESO systém bylo třeba rozhodnout, zda omezený výkon ve slévárně nebude mít vliv na tvorbu klenby při tavení, vzhledem k používané nepříliš kvalitní vsázce s velkým obsahem kupolu, neotryskaného vratu a surového železa ovšem plného rzi. Uzavírání lázně tekutého kovu neboli "klenba" představuje velké riziko při tavení, protože tavič nemá přímý kontakt s taveninou, klenba je v horní části studená, nicméně dole pod klenbou může být přehřátý kov, který může způsobit až protavení výdusky.

Poměr výkonu a frekvence

Dále panovala obava, že poměr výkonu a frekvence nebude dostatečný pro potřebnou úroveň "míchání lázně tekutého kovu", tolik důležitého pro zamíchání legur a dalších aditiv do pece. Úroveň míchání je dána frekvencí a výkonem tavicího systému. Obecně platí, že čím nižší frekvence tím vyšší úroveň míchání, ale také čím vyšší výkon tím vyšší úroveň míchání.

Unikátní vlastnosti

Tato obava se nepotvrdila, díky unikátní vlastnosti pecí Inductotherm, kdy nominální kapacita cívky je počítána pouze po aktivní závity cívky, na rozdíl od konkurenčních výrobců, kde je nominální kapacita počítána i po chladicí závity (neaktivní závity) cívky. Tím je zaručena bezkonkurenční úroveň míchání lázně tekutého kovu.

Garanční zkoušky

Garanční zkoušky ukázaly, že se predikovaný problém u našeho zařízení neprojevil. Míchání bylo na dostatečné úroveň. Dosažená tavicí rychlost pří 2500 kW na teplotu 1480 °C byla 5250 kg/ hodinu.

Níže srovnání úrovně míchání včetně znázorněných proudů v lázni tekutého kovu:

Promet Foundry

Obr: Hidden Fournance Facts

- ACESO Praha, Zdeněk Veitz

(
81
hlasů, průměrně
4.95
z 5)