Zpět

Heavy Steel ShellMimořádně robustní konstrukci představuje pec typu Heavy Steel Shell firmy INDUCTOTHERM

- ACESO Praha s. r. o.

A. Zdokonalená konstrukce prodlužuje životnost výdusky

Tavící pec typu Heavy Steel Shell firmy INDUCTOTHERM, minimalizuje deformace při naklápění a lití, a tím prodlužuje životnost výdusky. Moderní konstrukční řešení, využívající samonosných vlastností svinutého silného ocelového plechu tvořícího plášť, dává peci vynikající pevnost a zároveň umožňuje přístup k velkým montážním otvorům, které jsou opatřeny kryty.

B. Tišší provoz zlepšuje pracovní prostředí

Pece typu Heavy Steel Shell jsou nejen pevnější než pece s rámovou konstrukcí, ale také výrazně tišší díky tuhému ocelovému plášti, jehož akustické vlastnost tlumí zvuk. U instalací vyžadujících ještě tišší chod, mohou být vnitřní stěny pláště pokryty zvukovou izolací.

Haevy steel AD

C. Velké kryté montážní otvory usnadňují údržbu

Každá pec Heavy Steel Shell má velké přístupové otvory, které umožňují snadnou údržbu. Tyto otvory jsou opatřeny kryty z kvalitní oceli, které chrání cívku během provozu pece - kryty je možno snadno demontovat a získat dostatečně velký montážní otvor pro snadný přístup údržby.

D. Ochrana pece Steel Shell pro větší bezpečnost

Nejlepší způsob, jak během provozu ochránit cívku vaší indukční pece před účinky rozstříknutého kovu, je úplně ji zakrýt. Je překvapivé, že některé rámové pece, mají jako ochranu proti rozstříknutému tekutému kovu pouze tenkou vrstvu sklolaminátu. Firma INDUCTOTHERM eliminuje tento problém u pecí typu Heavy Steel Shell, protože jejich pevný ocelový plášť, slouží jako neproniknutelná bariéra mezi stříkajícím kovem a cívkou.

E. Izolované pecní víko minimalizuje tepelné ztráty

Vyzařování představuje obvykle největší tepelné ztráty u pecí. Velké pece typu Heavy Steel Shell minimalizují tyto ztráty pomocí dobře těsnícího a tepelně izolovaného víka. Mechanický systém firmy INDUCTOTHERM dokáže víko rychle zvednout, čímž umožní snadné stahování strusky a zavážení pece

F. Více místa pro efektivnější zavážení

Konstrukce pecí Heavy Steel Shell poskytuje dostatečný prostor pro zvlášť velké kusy vsázky, takže víko lze snadno uzavřít a při tavení vsázky se výrazně snižují tepelné ztráty. Zvýšený okraj pece poskytuje nejen pohodlnou opěru pro stahování a odstraňování strusky, ale také se chová jako bezpečnostní bariéra chránící vaše pracovníky před nadměrným teplem při otevřeném víku.

Haevy steel EG

G. Odsávací zákryt chrání životní prostředí

Je speciálně navržen tak, aby pracovníkům slévárny zajistil co nejlepší pracovní a bezpečnostní podmínky. Odsávací zákryty INDUCTOTHERM spolehlivě odsávají z pecí výpary a emise při tavení a lití a výrazně tak zlepšují pracovní podmínky.

H. Silnostěnné trubky – více energie pro tavení

Silnostěnné trubky používané u pecních cívek Heavy Steel Shell mají větší průřez než srovnatelně velké trubky s D - průřezem, mají tudíž nižší odpor a proto mohou přenášet více energie pro tavení. A protože naše trubky mají konstantní tloušťku po celém obvodu, jsou také mnohem pevnější než nestandardní tenkostěnné trubky. To znamená, že naše cívky jsou mnohem méně náchylné k selhání v důsledku elektrického oblouku nebo mechanického namáhání.

I. Magnetické bočníky snižují nadměrné oteplení

Magnetické bočníky pokrývají více než 50% obvodu cívky a směrují elektromagnetické pole do taveniny. Bočníky jsou přesně tvarovány, aby správně přiléhaly k cívce. Pružné izolační podložky slouží nejen ke snížení hluku a vibrací, ale také ke zvýšení účinnosti bočníku.

Haevy steel HL

J. Otevřené mezery mezi závity cívky zvyšují elektrickou účinnost a snižují vlhkost

Naše cívky jsme záměrně navrhli s mezerou mezi závity s cílem dosáhnout dalšího zlepšení proudové účinnosti cívky a lepšího odvodu vlhkosti ze žáruvzdorného materiálu. Tento prostor také eliminuje možnost vzniku ztrát na odporu způsobených interferencí mezi závity cívky a magnetickým polem sousedních závitů - běžný problém u pecí, které používají závity navinuté těsně vedle sebe.

K. Vertikální svorníky vylučují použití pružin

Rám pece spočívá na velkých, obtížně nastavitelných pružinách, aby se zabránilo svislému pohybu cívky. Pece Heavy Steel Shell používají místo toho snadno nastavitelné spojovací tyče.

L. Otevřená spodní část snižuje vlhkost

Naše konstrukce s otevřenou spodní částí poskytuje vynikající větrání, eliminuje navlhání výdusky a redukuje škody při protečení.

M. Chlazení cívky prodlužuje životnost výdusky

Chladná žáruvzdorná výduska má nejenom lepší izolační vlastnosti a tepelnou odolnost, ale také déle vydrží. Firma Inductotherm konstruuje svoje pece Heavy Steel Shell v souladu se svým cílem prodlužovat životnost výdusky a používá horní a dolní chladicí cívky vyrobené z pevných nerezových ocelových trubek, které nejen slouží k vyrovnání teplotního gradientu žáruvzdorné výdusky, ale snižují také tepelnou roztažnost a zlepšují účinnost pece snižováním ztrát.

N. Žáruvzdorné tvarovky pro každou aplikaci. Magnetické bočníky snižují nadměrné oteplení

Horní i spodní části vaší pece Heavy Steel Shell mohou být dodány jako prefabrikované žáruvzdorné tvarovky. Vyrábějí se z moderní žáruvzdorné keramiky s kovovými vlákny, předem tvarované a přizpůsobené vaší aplikaci.

Heavy steel MQ

O. Detektor zemního svodu pro větší bezpečnost

Sonda detektoru zemního svodu musí být spojena s ochrannými obvody v napájecím zdroji měniče INDUCTOTHERM VIP®, který bude okamžitě vypnut, pokud roztavený kov pronikne žáruvzdorným materiálem k cívce. Toto zásadní bezpečnostní zařízení je navrženo pro ochranu obsluhy pece před smrtelným úrazem elektrickým proudem při stahování strusky, odbírání vzorků nebo měření teploty a uzemní jakékoliv vysoké napětí pronikající do roztavené lázně

P. Osvědčená izolace cívky - záruka výjimečného výkonu

Inductotherm zaujímá vedoucí pozici v oblasti izolace cívek, při použití řady pokročilých obalových a nátěrových hmot odpovídajícím vašim požadavkům. Naše elektrostaticky nanášené izolační povlaky zůstávají pružné a poskytují cívce vynikající mechanickou ochranu.

Q, Vysokoteplotní izolace

Vytvářejí elektrickou a tepelnou bariéru.

Uspořádání napájecích přívodů po straně pecí zvyšuje bezpečnost a životnost zařízení

Tavící pece INDUCTOTHERM Heavy Steel Shell mají jedinečné boční uspořádání napájecích přívodů, které udržuje flexibilní vodiče zavěšené v dostatečné vzdálenosti od pláště - ne pod licím žlábkem, kde by mohly přijít do kontaktu s roztaveným kovem. To znamená, že naše uspořádání je podstatně bezpečnější a jednodušší na údržbu. Prodlužuje životnost silových přívodů, protože jsou méně namáhány na ohyb během naklápění pece.

Doplňky rozšiřující možnosti použití

Doplňky rozšiřující možnosti použití

Výsuvné bezpečnostní zábrany

Dalším krokem firmy INDUCTOTHERM v průběžném zlepšování designu pecí v oblasti provozní bezpečnosti jsou výsuvné bezpečnostní zábrany u zadní strany tavící pece. Byly zavedeny u většiny pecí INDUCTOTHERM. Zábrana, která se automaticky zdvíhá při naklápění pece, poskytuje ochranu kolem otvoru v plošině. Robustní konstrukce zábrany pracuje nezávisle na hydraulice pecí a vyžaduje malou nebo žádnou údržbu. Použití tohoto ochranného krytu se obejde bez potřeby bezpečnostního zábradlí nebo řetězů a přitom poskytuje obsluze větší ochranu.

Skvělá technologie vytlačování výdusky

Náš hydraulicky ovládaný vytlačovací mechanismus rozděluje tlak rovnoměrně na boční stěny žáruvzdorného materiálu. Kompletní výdusku tavící pece Heavy Steel Shell lze odstranit téměř v jednom kuse s použitím poměrně malé vytlačovací síly.

Odsávací zákryty

Odsávací zákryty, které jsou hydraulicky ovládané, jsou vybaveny víkem s instalovanou vnitřní výduskou a jsou nabízeny v široké škále vzorů od jednočinných až po vícečinné pro použití v pecích se zpětným vyklápěním pro snazší stahování strusky. Použití odsávacího zákrytu výrazně zlepšuje pracovní podmínky a odsávací zákryty INDUCTOTHERM jsou speciálně navrženy tak, aby splňovaly požadavky slévárenství. Odsávací klobouk je nedílnou součástí původního vybavení, nebo může být po konzultaci dodatečně instalován ke stávající peci INDUCTOTHERM.

Tři možnosti naklápění pro snadnější stahování strusky a přesnější lití

Zpětné naklápění pece urychluje stahování strusky a eliminuje nutnost zvedat těžké kusy strusky z taveniny nebo ji přetahovat přes žlábek. Místo toho stačí naklonit pec dozadu a stáhnout strusku zadní šachtou do přenosného zásobníku. Naklopení "na nos" posune celou pec dopředu před vlastním naklopením a slouží ke zvýšení přesnosti lití. "Přednaklopení", novinka u pecí Heavy Steel Shell, využívá dvou samostatných naklápěcích os, čímž zajistí jak větší dosah, tak i větší přesnost lití ve vašem provozu.


(
87
hlasů, průměrně
4.97
z 5)