Zpět

Ludwig von Mises: Půlstoletí od odchodu velkého ekonomaLudwig von Mises byl jedním z nejvýznamnějších ekonomů 20. století, a jeho dílo zůstává dodnes inspirativním a důležitým zdrojem pro mnohé ekonomy a myslitele.

- Daniel Markvart.

Dne 10. října si připomínáme 50 let od smrti jednoho z nejvýznamnějších ekonomů 20. století, Ludwiga von Misese. Narodil se v roce 1881 v Lembergu, tehdy součásti Rakousko-Uherské monarchie. V průběhu svého života byl svědkem mnoha politických a ekonomických změn, od první světové války až po vzestup a pád nacistického Německa. Přes všechny tyto výzvy však Mises zůstal neústupným zastáncem klasického liberalismu a tržní ekonomiky.

Jeho největší a zřejmě nejvlivnější dílo, Human Action (v českém překladu Lidské jednání ), je považováno za jeden z pilířů moderní ekonomie. V této knize Mises položil základy pro to, co se později stalo známým jako "praxeologie", což je studium lidského jednání z logického hlediska.

V Lidském jednání Mises argumentuje, že ekonomika není jen otázkou matematiky nebo statistiky, ale především otázkou lidského jednání. Podle něj je ekonomie vědou o tom, jak lidé jednají v kontextu vzácnosti. Mises tvrdí, že tržní ekonomika je nejefektivnějším způsobem, jak alokovat vzácné zdroje, a kritizuje státní intervence do ekonomiky jako neefektivní a často škodlivé.

Jeho myšlenky byly často kontroverzní, zejména v době, kdy socialismus a státní intervencionismus byly na vzestupu. Mises však zůstal pevný ve svém přesvědčení a pokračoval ve svém výzkumu a psaní až do své smrti v roce 1973.

I po 50 letech od jeho smrti zůstává Misesův odkaz silný a relevantní. V době rostoucího počtu ekonomických výzev, od inflace po státní intervencionismus, je jeho důraz na svobodu, tržní ekonomiku a individualismus důležitější než kdy jindy.


Daniel Markvart, MBA, DBA(
0
hlasů, průměrně
0
z 5)