Zpět

MiPlant™ IIoT PlatformNejmodernější platforma IIoT MiPlant™ Management Information Plant Analytics převádí data o vašem zařízení do vizuálně atraktivní a snadno čitelné interaktivní grafiky.


Manažeři a provozovatelé mohou dohlížet na klíčová provozní data v reálném čase pomocí moderního cloudového řešení s více uživateli. Data jsou shromažďována a bezpečně zobrazována na ovládacích panelech, což pomáhá optimalizovat procesy, zvyšovat efektivitu a řídit náklady - to vše při maximalizaci provozuschopnosti zařízení tím, že pomáhá předvídat problémy dříve, než nastanou.

Co je IIoT a chytrá výroba?

Standardní IoT popisuje síť propojených zařízení, která si navzájem posílají a přijímají data prostřednictvím internetu.

IIoT a Smart Manufacturing je obecně využití propojených zařízení pro průmyslové aplikace, jako je výroba a další průmyslové procesy. Zahrnuje využití věcí, jako je strojové učení a data v reálném čase, k optimalizaci průmyslových procesů prostřednictvím propojené sítě senzorů, akčních členů a softwaru. Implementace IIoT se označuje jako Průmysl 4.0 nebo čtvrtá průmyslová revoluce.

V současné době většina běžných průmyslových procesů stále využívá postupy Průmyslu 3.0. S pokračujícím vývojem a implementací IIoT napříč průmyslovými odvětvími však směřujeme k Průmyslu 4.0 - přičemž výrobní závody jsou jedním z hlavních příjemců této změny.


Zdeněk Veitz


(
81
hlasů, průměrně
4.90
z 5)