Vakuové obloukové přetavování (VAR)

Historie – průkopník ve VAR Technologii

Firma Consarc je velice dobře známá výrobcům speciálních ocelí, superslitin a reaktivních materiálů. Jsme průkopníci v automatizaci komerční výroby ingotů v pecích pomocí vakuového obloukového přetavování. Byli jsme první, kdo zavedl vážení elektrod k dosažení lepšího procesu kontroly. Vyvinuli jsme souosý tvar pece k minimalizaci nekontrolovaného míchání. Celkový proces je plně řízen počítačem a tím se optimalizuje reprodukovatelnost a jednodušší ovládání. Uživatelé VAR pecí firmy Consarc ověřili technologický proces, nejmodernější ovládání a plné počítačové řízení k optimalizaci opakovatelnosti a jednoduchosti ovládání z průmyslově novátorských a zkušených zdrojů.

vakuové obloukové přetavování

Uspořádání pece

Firma Consarc vyrábí dva typy VAR pecí. První typ je pro speciální oceli a super slitiny a druhý typ pro titanové a jiné vysoce reaktivní materiály. Oba typy jsou k dispozici v různých velikostech a produkční kapacitě do hmotnosti asi 30 000 kg na ingot.

Výrobní cyklus VAR pecí

Materiály k roztavení jsou vloženy do pece. Pro speciální oceli a superslitiny se používá elektroda, která byla dříve odlita na vzduchu nebo ve vakuu. Pro primárně reaktivní materiály jako je titan jsou materiály předem vyrobeny v kompaktních řezech a odřezcích.


Dvě hlavní mechanické sestavy kombinují formu vakuové nádrže, ve které probíhá tavení – pohyblivá hlava pece a pevná tavící nádrž.

Pohyblivá hlava pece je na horní části nádrže. Součástí je vysoce propracovaný posuv elektrod pomocí hydraulických válců. Vodou chlazené válce prostupují skrze vakuové uzávěry v hlavě pece; elektrodové držáky do nejnižšího konce, čímž se stávají katodou pro systém vakuového přetavování.

Pevná stanice pro tavení, spodní polovina nádrže, obsahuje odnímatelný měděný kelímek, který je umístěn do pevného vodního ocelového pláště a vodící lišty. Tvar a konstrukce kelímku jsou zásadní pro úspěšné tuhnutí restrukturalizovaného ingotu.

Když je vrchní část pece s elektrodami spuštěna a zajištěna v tavící stanici, je vytvořeno vakuum. Řízený vysoký stejnosměrný proud začne protékat elektrodou (katoda) a hoření oblouku mezi ní a ingotem (anoda) přetavuje elektrodový materiál v předem navolené rychlosti. Celý tavící cyklus a všechny hlavní řídící parametry (proud, napětí, rychlost tavení a délka oblouku) jsou automaticky monitorovány a kontrolovány s předem nadefinovaným předpisem po celou dobu tavby tavby.

Výhody VAR pecí firmy Consarc

Proces vakuového obloukového přetavování firmy Consarc překonává vážné problémy, které byly historicky spojeny s obloukovým přetavováním. Problémy, jako jsou silné magnetické pole v oblasti tavící elektrody způsobující nekontrolovatelné míchání kovu, nerovnoměrné tuhnutí a oddělování slitin, nepřesné polohování elektrod, které znemožňují reprodukovatelnost ingotů a v případě titanu, systémovou bezpečnost. Firma Consarc vyvinula a implementovala řešení všech těchto problémů. Vytvořila tak řešení, které bylo prověřeno díky mnoha letům působení v tomto oboru.

Jednoduché ovládání díky plné automatizaci

Firma Consarc vyvinula vysoce sofistikovaný řídící systém PC/PCL pro většinů slitin. Proces běží automaticky po spuštění operátorem přes ovládací obrazovku PC. Během tavby není vyžadována obsluha. Vestavěný bezpečnostní systém zámků zajišťuje bezpečnost během procesu.

Rovnoměrnost tavení díky koaxiálnímu designu

Po vývoji a inovacích souosých VAR pecí, firma Consarc pokračuje v poskytování světově nejvyspělejšího designu. Naše pece poskytují souosé proudové cesty, které uzavírají elektrické obvody mezi anodou a katodou. Vracení proudu koaxiálně brání vytváření a přítomnosti nežádoucího magnetického pole, které ruší proces tuhnutí ingotů.

Kontrola kvality skrze úpravu pozic v ose X a Y

Pro dosažení trvalého středu elektrody uvnitř tavící komory vužívá firma Consarc dálkové TV prohlížení a nastavitelnou pozici elektrod. Výsledná přesnost má kladný vliv na kvalitu ingotů. V případě reaktivních materiálů, jako je titan, zajišťuje mnohem bezpečnější průběh procesu.

Výtěžek z elektrody do ingotu skrze vážní členy skrze hot topping

Společnost Consarc zařazuje na konec tavícího procesu aplikaci izolační krusty, což zvyšuje jeho reprodukovatelnost procesu. Aplikace izolační krusty stejně jako celý proces vakuového obloukového přetavování je plně automatizovaná a tím eliminuje potřebu zásahu obsluhy.

Přesné ovládání tavení prostřednictvím vážních členů

Tyto vysoce přesné senzory nepřetržitě monitorují hmotnost elektrod během tavícího cyklu. Automatický řídicí systém využívá data k výpočtu tavící rychlosti, porovnává s požadovanou rychlostí a mění výkon pro dosažení optimálních tavících podmínek.

Spolehlivost zajištěná vlastním zdrojem (tlumivkový nebo tyristorový)

Firma Consarc je jediný výrobce VAR pecí, který navrhuje a vyrábí vlastní zdroje, jež vyhoví přesným požadavkům tavení. VAR měnič firmy Consarc je robustní, vodou chlazený zdroj s proměným odporem nebo s tyristory. Tato jednotka s dlouhou životností zabírá málo prostoru a pracuje s velkou spolehlivostí a nízkými náklady na provoz a údržbu.

INDUCTOTHERM GROUP
poptávka
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat také pomocí formuláře.
pokračovat
close
Jméno
E-Mail
Přijmení
Telefon
Dotaz