Tepelné zpracování a pájení natvrdo ve vakuu

Tepelné zpracování ve vakuu je v současnosti velmi dobře zavedená praxe v leteckém průmyslu (u výrobců originálních dílů a při opravách, při výrobě stacionárních turbin, v automobilovém průmyslu a při výrobě nástrojů.

Hlavní výhody tohoto procesu

 • Lesklý neoxidovaný povrch
 • Žádné nauhličení nebo oduhličení
 • Pájení natvrdo bez pájedla
 • Řízený ohřev
 • Opakovatelnost
 • Žádné nebezpečné výpary nebo toxický odpad

Vakuové pece firmy Consarc jsou uznávaným standardem v mnoha speciálních průmyslových aplikacích:

 • Homogenizace jednotlivých turbinových lopatek
 • Kalení nástrojových ocelí
 • Pájení natvrdo ve vysokém vakuu
 • Hliníkování turbinových lopatek a lamel v plynné fázi
 • Sintrování voštinových izolací vodíkem
 • Difúzní spojování titanových turbinových lopatek
 • Vakuové sintrování práškových kovů

Vakuové pece firmy Consarc jsou nacházejí široké použití u mnoha aplikací běžného tepelného zpracování jako např. u lesklého žíhání, odstraňování vnitřního pnutí a temperování.

Grafitové a kovové horké zóny

Consarc nabízí grafitové a kovové horké zóny, přičemž u většiny procesů tepelného zpracování dává přednost grafitové horké zóně kvůli lepší životnosti, nižším nákladům na výměnu a menší spotřebě elektrické energie. Podle speciálních požadavků zákazníků jsou k dispozici horké zóny konstruované z kompozitních materiálů používající kovová, grafitová nebo keramická vlákna.

Konvekční ohřev

Konvekční ohřívací systémy s ventilátory nabízí firma pro teploty do 750°C. Pro tento teplotní rozsah není přenos tepla zářením efektivní, zvláště při těsném uložení dílů. Tyto systémy umožňují rychlejší ohřev, který vede k vyšší účinnosti pece při operacích jako je temperování a celkově zkracuje časový cyklus u všech operací tepelného zpracování.

Ochlazování plynem

Systémy používající ochlazování plynem jsou k dispozici pro požadavky tepelného zpracování počínaje chlazením pomocí ventilátorů a konče rychlým, jednotně řízeným ochlazením pomocí vícenásobného proudu plynu pod vysokým tlakem.

Rychlost ochlazování ve vakuových pecích je přímo závislá jak na tlaku, tak na rychlosti plynu. Consarc využívá oba tyto faktory, tlak do 10 bar a rychlost přes 90 ms-1 (200 mph). Konstrukce plynového potrubí, rozdělení proudu a tepelný výměník jsou optimalizovány, takže udržují vysokou a stejnoměrnou rychlost ochlazování pomocí turbínového dmychadla.

Konfigurace - horizontální, vertikální a drapák

Consarc vyrábí vakuové pece pro tepelné zpracování v širokém rozsahu se zakládáním zdola i shora. Consarc rovněž nabízí jedinečnou konstrukci Clamshell®, pec s rozdělenou komorou, která svými vlastnostmi usnadňuje přístup při zakládání a údržbě. Všechny pece mohou být upraveny podle různých požadavků zákazníka v rozsahu kapacit od 30 kg do 2000 kg.

Následující tabulka obsahuje seznam standardních modelů, ale firma Consarc může vyrobit spcifický systém podle požadavků zákazníka. Výkon může být měněn tak, aby odpovídal váze založených dílů a složení vsázky.

Pec Clamshell - standardní velikosti

Pec Clamshell - standardní vel

Model č. Průměr (mm)
FVS 32-45-51 450
FVS 42-61-76 610
FVS 51-76-76 760
FVS 51-76-90 760
FVS 56-100-100 1000
FVS 56-122-137 1220
FVS 56-150-150 1500

Horizontální pece - standardní velikosti

Horizontální pece

Model č. Průměr (mm)
FH 60-45-60 600
FH 60-60-60 600
FH 76-60-90 760
FH 76-76-90 760
FH 90-76-122 900
FH 90-90-122 900
FH 100-100-150 1000

Pece se zakládáním zdola - standardní velikosti

Pece se zakládáním zdola

Model č. Průměr (mm)
FVB 86-122-150 1220
FVB 96-150-150 1500
FVB 96-150-180 1500
FVB 96-180-180 1800
FVB 106-200-200 2000

Pece se zakládáním shora - standardní velikosti

Model č. Diameter(mm)
FVT 18-25-25 250
FVT 32-45-60 450

pdf VCAP brožura
Novinky
18.11.2015 Servisní inženýr
Vzhledem k narůstajícímu počtu referencí tavicích pecí, ale i dalších zařízení z našeho portfólia jako jsou např. jádrovací stroje a modifikační boxy od společnosti EUROMAC, indukční ohřevy od Inductotherm SA, průběžné mísiče, separace chromitu od Inductotherm Ondarlan a další jsme se rozhodli rozšířit naše řady servisního oddělení o dalšího servisního technika. Dobře si uvědomujeme důležitost dobrého servisního zázemí.  
13.11.2015 Slévárny Třinec taví v nových moderních indukčních pecích od společnosti Inductotherm (článek převzatý z časopisu Hutník)
Dvě elektrické indukční pece uvedly dnes v pátek 30. října do zkušebního provozu Slévárny Třinec. Dceřiná firma Třineckých železáren nahradila zastaralé, neefektivní a k životnímu prostředí nešetrné plamenné pece na koksárenský plyn. Nové indukční zařízení je vybaveno účinným odsáváním a filtrací. „Hlavní důvody výměny dvou tavících agregátů byly ekologické. Spalování koksárenského plynu znamenalo vypouštění emisí NOx, a to se nyní sníží asi o 8 tun za rok. Stejně tak dojde ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek na zhruba 0,6 tuny za rok,“ podotýká ředitel Sléváren Třinec Zdeněk Vladár. Indukční tavení znamená, že pec již nebude produkovat ani nebezpečné oxidy síry. Výrobní kapacita každého celého zařízení je přibližně 15 t tekutého kovu za hodinu. Tavit se zde budou i litiny pro výrobu válců, kokil a licího příslušenství pro hutní průmysl, tedy zejména pro potřeby Třineckých železáren. Z celkových uznatelných nákladů ve výši téměř 150 milionů korun podpořila v rámci Operačního programu Životní prostředí Evropská unie dotací ve výši 85 %, část nákladů ve výši 5 % pokryl i státní rozpočet.
více zde
Společná fotka před návštěvou výrobního závodu Inductotherm ONDARLAN
Zleva za Slévárny Třinec Petr Sikora, za ACESO Zdeněk Veitz, za Slévárny Třinec Daniel Macuch a Josef Trombik
Pláž v San Sebastianu
Během naší referenční návštěvy po slévárnách jsme měli chvilku čas jít na pláž v San Sebastianu. Na fotce je Petr Sikora ze Sléváren Třinec.
Luis Gorijon ředitel Inductothermu ONDARLAN
Zdeněk Veitz ml, s Luisem Gorijonem na pláži v San Sebastianu
Pojízdný průběžný mísič o výkonu 60t/hod
S kolegy ze sléváren Třinec jsme navštívili slévárnu CASTMETAL LEON, kde jsme viděli dva pojízdné průběžné mísiče o výkonu 2x 60t/hod vydodané Inductotherm ONDARLAN
Průběžný mísič ONDARMIX o výkonu 20 t/hod
Referenční návštěva slévárny FUNDYSER ve Španělsku, kde jsme viděli Průběžný mísič ONDARMIX o výkonu 20 t/hod dodaný společností Inductotherm ONDARLAN
Oslava ve Slévárnách Třinec, a.s.
Stříhání pásky ve Slévárnách Třinec, a.s.
Lití
Vylití sintrační tavby.
Lití
Vylití sintrační tavby.
Tavení
Tavení na peci číslo 1.
Stahovadlo strusky
Pro stahování strusky jsme vydodali pneumatické stahovadlo strusky od společnosti Inductotherm Španělsko
Instalace výdusky
Vydodali a nainstalovali jsme naší výdusku od společnosti Allied Minerals
Pohled na platformu
Zavážecí voty 2x 10 t
Pohled na instalaci
Zástupce investora Bohumír Kallus.
Usazení pece
Instalace byla realizována naším dlouholetým partnerem společností ELPOL.
Transport 15 t pece
15 t pec typu Heavy Steel Shell.
Přejímka 2x 15 t pecí v Anglii
Předpřejímky se zúčastnili zleva: za Slévárny Třinec Zbigniew Molin, Josef Trombik, Bohumír Kallus, za Inductotherm Paul Orban, za ACESO Praha Zdeněk Veitz, za Metakon Tomáš Kozák, a obchodní ředitel Inductothermu David Heavey
Instalace ve slévárně přesného lití MEDEKO CAST
Ve společnosti MEDEKO CAST jsme nainstalovali pece o kapacitě 2x 35 kg. V MEDEKU jsme také instalovali překlopnou pec o kapacitě 1x 25 kg.
První tavba ve slévárně STAVUS
Do firmy STAVUS, a.s. jsme vydodali tavicí pece Small Steel Shell o kapacitě 100 a 500 kg. Na fotce je vidět náš servisní inženýr Pavel Vodička.
Stánek Inductotherm na FONDEX
FONDEX 2014.
Vinařství Roman Polák
Degustace vín s naším dlouholetým zákazníkem Radkem Jochem ze Sléváren Roučka, a.s.
Slévárna Wescast v Maďarsku
S kolegy ze slévárny Metaz Týnec, a.s. jsme navštívili velmi úspěšnou maďarskou slévárnu Wescast
Oslava instalace tavicích pecí v Metal Trade Comax
S naším milým zákazníkem společností Metal Trade Comax jsme oslavili úspěšné dokončení instalace tavicích pecí o kapacitě 2x 1,5 t pro tavení hliníku.