Svářečky spirálových žebrovaných trubek

V posledních letech došlo k nárůstu poptávky pro různých typech žebrovaného potrubí. Tento trend byl z velké části podporován nárůstem infrastruktury v mnoha částech světa, kde bylo třeba velkého množství kotlů, výměníků a odsolovacích systémů. Následkem tohoto trendu se zvýšila poptávka po žebrovaných trubkách.

svářečky trubek

Polovodičová svářečka spirálových žebrovaných trubek Thermatool série CFS nabízí výrobcům spirálových žebrovaných trubek všechny výhody osvědčené polovodičové vysokofrekvenční technologie využívající odborných znalostí získaných v této specializované oblati.


Vlastnosti

  • Zaručená stabilita frekvence a navíc nižší stejnosměrné vlnění zajišťuje nejvyšší kvalitu svaru s omezenou zmetkovitost.
  • Provoz s vyššími otáčkami za minutu při nižším svářecím výkonu. Menší oblouk a jiskření přináší výhodu delší životnost kontaktů
  • Možnost svařování uhlíkové oceli, legované oceli a nerezové oceli v různých kombinacích, tj na trubku z uhlíkové oceli lze přivařit žebra z uhlíkové oceli nebo k nerezové ocelové trubce jde přivařit žebra z uhlíkové oceli
  • Přivaření širokého spektra žeber různé tloušťky a / nebo výšky. Je možné vyrobit jak ozubené žebrované trubky tak i spirálové žebrované trubky
  • Vyrobí žebrované trubky z trubek s průměrem až 5 palců