Ohřívací a nanášecí systémy

Ohřívací a nanášecí systémy Merlin poskytují nejefektivnější způsob ohřevu a lakování montážních spojů prostřednictvím provedení obou operací zároveň.

To je hlavní výhodou pro firmy na pokládku podmořského potrubí neboť systém Merlin zaručuje zkrácenou délku cyklu zpracování montážních spojů, což umožňuje rychlejší přípravu potrubí před pokládkou.

Ohřívací a nanášecí systémy

Součástí zařízení jsou též nízkoteplotní pyrometry a související elektronika. Tyto pyrometry budou měřit povrchovou teplotu ocelové trubky před aplikací epoxidového nátěru.

Jakmile povrch dosáhne předem stanovené teploty, pyrometr spustí proces potahování epoxidovou směsí.

Ohřívací systémy

Systémy Radyne Offshore jsou určeny pro použití při pokládce pobřežních potrubí a tepelném zpracování trubek.

Cívka má v nevodivý, vodou chlazený rám se středovou svorkou pro ruční upínání cívky kolem pracovního prostoru, nebo automatizovaný pneumatický provoz při výrobě trubek s větším průměrem.

Ohřev před a po svařování

Cívka je navržena tak, aby ohřála na příslušnou teplotu pouze úzké pásmo kolem tupého spoje - tím se zmenší na minimum tepelně ovlivněné zóny. Pro zajištění integrity svarového spoje při procesu svařování na tupo se využívá indukčního ohřívání Radyne, jež zaručuje dokonalé ohřátí trubek na správnou teplotu dle přednastavených parametrů. Při tepelném zpracování po svařování umožňují indukční cívky využít ohřev řízený systémem PLC nastaveným dle vlastností ocelové trubky.

Ohřívací 2

Aplikace izolační vrstvy na svary

Systémy Radyne Offshore se používají také k ohřátí během aplikace smršťovacích izolačních vrstev, které se nanášejí na spoje.

Systém s indukční cívkou umožňuje rychlejší a bezpečnější aplikaci smršťovací izolační vrstvy bez použití plynových hořáků.