Indukční zdroje VIP

Systém VIP® Power-Trak®

Snížení nákladů

Snížení nákladů na tavení díky automatickému udržování plného výkonu

Převratná koncepce elektroniky řady VIP Power-Trak dala vzniknout systému, který taví více kg na kWh a kVA, než bylo kdykoli dříve možné, což zvyšuje účinnost a produktivitu vaší slévárny.
 • Bez ohledu na podmínky zaplnění pece, měnič VIP POWER-TRAK si udržuje plný výkon od začátku do konce tavení bez zásahu obsluhy.
 • Propad výkonu, tak typický u jiných systémů, je vyloučen výjimečným obvodovým řešením měničů řady Power-Trak.
 • Ručkové měřicí přístroje ukazují přesné hodnoty v kW, voltech a ampérech, nikoli v procentech, poskytují tak přesnou analýzu během provozu pro okamžité odstranění závad a provedení oprav, je-li třeba.
Absolutní ochrana

Absolutní ochrana systému

Zálohované ochranné systémy měničů VIP maximálně zvyšují bezpečnost provozu a prodlužují provozuschopnost zařízení.
 • Vypínač (ACI) slouží jako ultrarychlý jistič a zajišťuje okamžité oddělení zařízení v případě potřeby. Obvod ACI rovněž umožňuje pozvolný start tlumící proudové nárazy při postupném nabíjení filtračního kondenzátoru po zapnutí.
 • Přepěťový modul ořezává napěťové špičky v síti, které mohou způsobit vypnutí systému.
 • Měniče VIP o nižším výkonu jsou vybaveny tlumivkou omezující proud a ultra rychlým vypínačem, takže se nevyměňují nákladné pojistky při selhání součástek nebo při vážných poruchách v systému

Vícenásobná ochrana kondenzátorů

Systém je navržen s vícenásobnou ochranou kondenzátorů zvyšující bezpečnost a omezující poškození v případě poruchy:
 • detekce elektronickým obvodem,
 • tlakové spínače na každém kondenzátoru,
 • oddělené, robustní sekce skříní,
 • těsné dno skříně s jímkou pro zachycení kapaliny.

Robustní měděné sběrnice

Použití vzduchem chlazených robustních měděných sběrnic představuje významné zlepšení ve srovnání s vodou chlazenými měděnými trubkami.
 • Výkon se předává do vsázky, nikoli chladicího okruhu,
 • Vyšší účinnost
 • Bez údržby.
Chlazení uzavřeným vodním systémem

Chlazení uzavřeným vodním systémem

Standardně dodáváme vodní okruh k chlazení elektronických součástek.
 • Uzavřený vodní systém vylučuje znečištění způsobené rzí, nečistotami a minerálními solemi. Deionizační filtrační vložka upravuje znečištěnou ionizovanou vodu.
 • Vylučuje korozi nebo elektrolýzu vodivých kovových částí a neúměrné chlazení.
 • Vestavěná kontrola teploty.
 • K dodání s odpařovacími nebo suchými vzduchovými chladiči.

Systém VIP® Dual-Trak®

Snížení nákladů

Měnič je navržen tak, aby najednou, nepřetržitě a plynule dodával výkon do obou pecí při dávkovém tavení.

 • Poskytuje kapacitu výkonu dvou zdrojů v jedné jednotce.
 • 100% využití výkonu
 • Stálý přísun kovu
 • Konstrukce vychází z ověřené technologie měniče VIP POWER-TRAK
 • Dvě (2) kompletní sady ovládání pro flexibilní dodávku výkonu do obou pecí

Náš nový tyristorový měnič VIP DUAL-TRAK je přizpůsoben modernímu řízení a monitorování počítačem. Všechny zásadní informace jsou k dispozici z řídící jednotky „Z control board“ přes jediné rozhraní sběru dat „Data Acquisition Interface (DAI)“, které je spojeno s počítačem optickým vláknem. To přináší novou úroveň inteligence VIP systémů a také zvýšení jejich spolehlivosti a technických možností.
Jednoduché ovládání pomocí jediné řídící desky „Z kontrol“ technologie je hlavním důvodem spolehlivosti systému. Během každé půlperiody střídavého pecního proudu provádí Z karta srovnávací analýzy činnosti systému VIP.
Jednotka DUAL-TRAK obsahuje řídící panel s dvěma kompletními sadami výstupů a ovládání, každá pro jednu pec. Tím je zajištěna velká flexibilita v nastavení výkonu jednotlivé pece.
Výkon až do úrovně maximálního výkonu DUAL-TRAKu je možno rozdělit v libovolném poměru mezi pece. Jedna pec může tavit a druhá udržovat. Možnost na obou pecích pouze udržovat nebo dodávat celkový výkon pouze do jedné pece.
Nabízené tavící zařízení obsahuje nejnovější technologické prvky a poskytuje tak prostředky pro tavení s minimálními náklady a maximální provozní efektivitou.

 • Inductotherm nabízí indukční zdroj Dual-Trak® pro dávkové tavení a indukční zdroj Dual-Melt® pro tavení s nataveným zbytkem nebo udržování.
 • Systémy Dual-Trak® jsou k dispozici pro všechny výkony od 600 kW.
 • Systém Dual-Trak® Plus dodává vyšší výkon pro zvýšení produkce. Poskytuje až o 30% více kilowat než standardní jednotka se stejným jmenovitým výkonem.

Systémy VIP® Tri-Trak®

Systémy VIP®
 • Indukční zdroj Tri-Trak® firmy Inductotherm disponuje třemi výstupy, které dodávají výkon do pecí.
 • Jednotky Tri-Trak® nabízejí větší operační flexibilitu, což je důležité pro slévárny, od kterých se požaduje stále vyšší produkce kovu.
 • Pokud zařízení obsahuje usměrňovač s obvody (ACI) pro každý střídač, umožňuje Tri-Trak® napájet plným výkonem jakoukoliv pec, nebo může být výkon libovolně rozdělen mezi pece.

Systém VIP® Multi-Switch™

Multi-Switch
 • Systém VIP® Multi-Switch™ poskytuje plnou a precizní pásmovou teplotní kontrolu.
 • Vícenásobné přepínání umožňuje nastavit větší výkon na spodní část než na části horní.
 • Je zde také možnost nastavení teplotních špiček přímo do jakékoli zóny.
 • Vylepšená účinnost, systém vyžaduje pouze napájení pro indukční ohřev.
 • Jednoduché automatické řízení při rozdělování výkonu se vypočítává na vestavěném počítači a nastavuje automaticky podle požadavků uživatelského programu.
 • Kompaktní design – jednoduchý měnič s více výstupy
 • Minimální údržba ve srovnání s odporovým ohřívacím systémem.
INDUCTOTHERM GROUP
poptávka
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat také pomocí formuláře.
pokračovat
close
Jméno
E-Mail
Přijmení
Telefon
Dotaz