INDUCTOTHERM HEATING & WELDING

Využití technologie

Inductotherm Heating & Welding shromáždil rozsáhlé zkušenosti v širokém spektru činností - od výroby pružinového drátu přes masovou výrobu trubek z nerezové oceli. Každá produktová řada v rámci skupiny Inductotherm Heating & Welding je vytvářena tak, aby vyhovovala měnícím se potřebám našich zákazníků. Pracovníci naší technické podpory jsou vybaveni odborným softwarem, který umožňuje provádět v reálném čase simulace procesu s cílem pomoci potenciálním zákazníkům se studiemi proveditelnosti. Přínosy pro potenciálního zákazníka, jsou značné. První výsledky mohou být klíčové neboť z pohledu návratnosti investic je možné předpovědět míru energetické efektivnosti a objem výroby.