Technologie HAZControl

Polovodičové vysokofrekvenční svářečky Thermatool byly vždy výrobcům trubek a potrubí známé pro svůj bezkonkurenční svařovací výkon.

Dnes je osvědčená technologie Thermatool dále umocněna využitím technologie HAZControl - nové řídicí platformy umožňující výrobcům trubek a potrubí využívat prediktivní algoritmy pro výpočet doporučených nastavení frekvence a výkonu.

Kombinace výběru správného výkonu a frekvence nabízí výrobcům trubek a potrubí flexibilitu, aby mohli úspěšně vyrábět co nejlepší svar i přes neustále se měnící proměnné. Technologie HAZControl umožňuje obsluze svářečky zvolit optimální frekvenci svařování na konzole, udržovat frekvenci, ukládat a načítat nastavení parametrů a dosáhnout konstantní opakovatelnosti.

HAZ Control

Vlastnosti

  • Usnadňuje vytvoření co nejlepšího svaru pomocí různých kombinací svářecího výkonu a frekvence
  • Uložení parametrů výrobního procesu pro rychlý a snadný, automatický budoucí provoz
  • Posiluje schopnosti obsluhy a snižuje variabilitu procesu a produkci nákladného šrotu
  • Přináší nejvyšší kvalitu svaru
  • Obsahuje řízení klínové osy
  • Optimální kontrola vnitřního průměru